Home
Actueel
Gedragsregels
Competitiereglement
Wintercompetitie
Clubkampioenschappen
Zomercompetitie
Vrijdagmiddagbridge
Fotoalbum
Jaarprogramma
Bestuur
Ledenlijst
Contributie
Interessante links
afmelden/Contact TC


Sinds 1 september 2009 waren er
bezoekers op deze site

22 april 2021 Beste bridgers,

Hierbij stuur ik u de rouwbrief die het bestuur ontving van het overlijden van ons lid Dré Maas.

Namens bestuur en leden heb ik vandaag een condoleance gestuurd aan de familie.

Moge Dré rusten in vrede.

Met vriendelijke groet,

Karin Wollaert-van Rijen, secretaris

 

 

5 april 2021 Beste bridger,

Als de voortekenen ons niet bedriegen dan gloort er hoop in de loop van 2021. De commissie die in 2019 de tuinenbridge georganiseerd heeft, heeft daarom al wat voorwerk verricht. 

Reserveert u vast zaterdag 7 augustus in uw agenda. Hopelijk kunnen we op die dag onze gezellige bridge buiten houden.

In de tussentijd hopen wij dat iedereen gezond blijft.

Namens Bridgeclub Neer,

Karin Wollaert, secretaris

 

 

 

 

 

 

 

 

Een verrassing van het bestuur 

 

 

Beste leden van Bridgeclub Neer,

Bij deze stuur ik u de rouwadvertentie van de man van ons lid Thea Deckers.

Met vriendelijke groet,

Karin Wollaert-van Rijen, secretaris

 

Beste Bridgers,

Op de persconferentie van vanavond hebben premier Rutte en minister de Jonge maatregelen aangekondigd om het fors toenemend aantal besmettingen in te dammen.
Kern van alle maatregelen is het drastisch terugdringen van het aantal sociale contacten en het aantal vervoersbewegingen.

De Technische Commissie heeft besloten om op grond van de vanavond aangekondigde maatregelen haar verantwoordelijkheid te nemen en de fysieke bridge activiteiten op de Woensdagavond in de Roffert en de Vrijdagmiddag in de Haammaeker, per direct af te gelasten. (Deze week dus geen bridgen!!)

We zullen jullie direct informeren zodra we weer aan de slag kunnen en hopen dat dit niet al te lang zal gaan duren.

 

De Technische Commissie.

 

Beste bridger,

Net als vorige jaren hebben wij Bridgeclub Neer aangemeld voor de grote clubactie van de Rabobank.

Wij zijn ook geaccepteerd.

Hoe meer mensen op ons stemmen hoe meer geld we krijgen. En hoewel onze activiteiten het afgelopen half jaar helaas niet veelvuldig waren, moeten we toch zorgen voldoende geldmiddelen in kas te hebben en te krijgen. Want vroeg of laat komen er toch betere tijden.

Vandaar de oproep aan alle leden die lid zijn van de Rabobank: STEM VANAF 5 OKTOBER OP ONZE BRIDGECLUB EN SPOOR FAMILIE, VRIENDEN EN BEKENDEN OOK DAARTOE AAN!

Onze dank en groot en t.z.t. hopen wij u een mooi resultaat te kunnen melden.

Met dank en vriendelijke groet, Namens het bestuur van Bridgeclub Neer,

Karin Wollaert-van Rijen, secretaris

 

 

 

Hallo Bridgers,

De nieuw aangekondigde Corona maatregelen leiden ertoe dat we om 22.00 uur de Roffert moeten verlaten. Dit zal zeker de komende weken ook nog het geval zijn.

Om toch zoveel mogelijk ronden te kunnen spelen

is besloten dat we zullen starten om 18.45 uur.

Gelieve op tijd aanwezig te zijn.  Liefst 10 minuten van te voren!!

Neem svp ook even contact op met je bridgepartner om er zeker van te zijn dat iedereen op de hoogte is.

de technische commissie

 

 

Beste bridgers,

Op de persconferentie van vanavond heeft onze premier aangekondigd dat met ingang van morgen 29 september maximaal 30 mensen in openbare ruimte samen mogen zijn.

We hadden 16 aanmeldingen en hebben via loting één team moeten laten afvallen. Helaas voor Thei Berben en Sjaak Houben viel het lot op hun.
Hierbij het schema en de indeling.  Het  behoeft geen betoog dat je zelf je verantwoordelijkheid moet nemen en bij eventuele klachten gewoon thuis moet blijven.

de Technische commissie

 

 

 

Beste Bridgers,

Na drie succesvolle avonden op de Woensdagavond in de Roffert heeft het Bestuur het plan opgevat om ook het bridgen op de vrijdagmiddag weer op te starten.

Voorheen werden deze wedstrijden gespeeld in het bovenzaaltje van café Manuslust.
Inmiddels is de verbouwing van de Haammaeker afgerond, en er is geregeld dat wij daar op de vrijdagmiddag terecht kunnen. 
De tafels zullen 2 aan 2 worden opgesteld en er zullen onderling nog afspraken gemaakt worden omtrent de naleving van de RIVM richtlijnen.  

We zijn voornemens te starten om 13.30 uur aanstaande vrijdagmiddag 2 oktober.

Als u wil deelnemen, dan graag opgeven uiterlijk dinsdagavond via mail naar tc@bcneer.nl

Heeft u klachten?  Geef je dan NIET op.

De technische commissie.

 

 

 

Beste bridger,

Hieronder treft u het verslag aan van de Technische Commissie over de experimentele bridgeavond van afgelopen woensdag.

Tot slot nog een noot van het bestuur. De jaarvergadering zal in december gehouden worden.

Hopelijk was dit het begin van een voortzetting van de bridgeavonden van BC Neer.

 

Met vriendelijke groet, Karin Wollaert-van Rijen, secretaris

 

 

Beste lid van Bridgeclub Neer,

De afgelopen maanden hebben we u met enige regelmaat zo goed mogelijk geïnformeerd over de plannen voor de herstart van de competitie van onze Bridgeclub. Omdat het virus toch nog niet helemaal verdwenen is, hebben we besloten om  op 9 september a.s. vanaf 19.30 uur een proefavond te houden in de Roffert Buggenum, waar dan alle maatregelen op haalbaarheid kunnen worden getest. De richtlijnen van het RIVM zijn uiteraard hierbij het uitgangspunt.

Bestuur en T.C. willen graag weten of u aan deze oefenavond wilt deelnemen. En als dat het geval is met welke partner.

Vooralsnog gaan we ook online door met de wedstrijden op BBO.
Mocht u zich hier nog niet voor hebben aangemeld, dan kan dat alsnog. In de praktijk blijkt dat je geen computerdeskundige hoeft te zijn om online te kunnen bridgen.
Er zijn genoeg vrijwilligers om u thuis achter de PC of Ipad eventueel even op weg te helpen. In verband met de indelingen willen we zo snel mogelijk weten wie er wilt deelnemen.

Uw reactie zien we graag uiterlijk 1 september tegemoet op het mailadres van de T.C. t.w. tc@bcneer.nl.

Wij hopen op een grote deelname.

Met vriendelijke groet,  Namens T.C. en bestuur

 

 

 

Beste leden van de bridgeclub,

Hierbij een informatiebulletin van de Technische Commissie over het begin,

of liever niet-begin van het bridgen.

Met vriendelijke groet, Namens de T.C.

Karin Wollaert-van Rijen, secretaris

 

Beste bridgers,

Van de T.C. kreeg ik het verzoek u bijgaande nieuwsbrief te sturen.

Er zijn weer plannen om te starten, tot ieders vreugde naar wij hopen.

 

Met vriendelijke groet, Namens de Technische Commissie,

Karin Wollaert-van Rijen, secretaris

 

 

Beste leden van bridgeclub Neer,

Zie hieronder het verheugende bericht van de Bridgebond. Het kan dan toch weer gaan beginnen....vermits. Welnu, het staat allemaal in onderstaand bericht waaraan wij ons als bridgeclub conformeren. Laten we hopen dat het virus niet weer oplaait.

Wellicht ten overvloede vermelden we dat de tuinenbridge 2020 niet doorgaat.

Hopelijk tot juli en met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Karin Wollaert-van Rijen, secretaris

 

 

Beste leden van de bridgeclub,

Bijgaande rouwbrief kregen wij van de familie van Wim Hermans.

Wim is jarenlang lid geweest van onze vereniging.

Moge hij rusten in vrede.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Luus Veelen

 

 

 

Beste leden,

Op dit moment (29 april 2020) spelen zo'n 40 (20 paren) leden mee aan de vrije BBO online competitie. 

Het is voor iedereen effe wennen, maar je wordt er tenslotte niet dommer van!

Als je met BBO gewend bent (na 1 of 2 sessies), is het erg leuk en met het tegenwoordige kosteloze video bellen erbij, met Whatapp,  lijkt het net als in de Roffert.

Standaard speelavond is de woensdag, in onderling overleg kun je daarvan afwijken.

BBO kent ook veel mogelijkheden in het terugzien van spellen en vergelijken met anderen, dus je kunt er ook van leren bridgen.

Indien leden van BC Neer of eventuele toekomstige leden willen meedoen (paren of singles), neem dan contact op met de TC van BC Neer. 

Met wat informatie en een oefensessie wen je al snel deze vorm van bridge.

Groet, Namens de Technische Commissie van BC Neer

Harrie Peeters  06-31687324

nb. Bij deze alvast een handleiding over BBO en de BC Neer competitie

 

 

Beste leden van de bridgeclub,

Bijgaande bedankkaart ontving ik op het secretariaat.

Met vriendelijke groet,

Karin Wollaert-van Rijen, secretaris

 

 

 

Beste leden

 

Het is tijd voor ACTIE op bridge gebied!!!!!! In de bijlagen vinden jullie informatie hoe wij  als leden van B.C. Neer toch aan het bridgen kunnen blijven in clubverband, zij het online. Wij, de T.C., vragen hier aandacht voor en hopen dat jullie je in grote getale gaan aanmelden, zodat we samen met onze gezamenlijke passie deze periode doorkomen. De gepaste afstand zal op deze wijze het probleem niet zijn.

voor de handleiding aanmelden BBQ klik hier

voor de brief leden BC Neer online bridgen klik hier

voor de brief online bridgen voor BC Neer klik hier

Met groet, namens de T.C. Madelon

 

 

 

Beste leden van de bridgeclub,

Op 12 maart heb ik u namens het bestuur een bericht gestuurd dat we t/m 31 maart niet zouden bridgen op woensdag en vrijdag.

In vervolg op de persconferentie van gisteren zal het u niet verbazen dat we deze periode helaas moeten verlengen t/m 28 april. Daarna hopen we met een wat positiever bericht te kunnen komen.

Het ga u goed in de komende tijd!

Met vriendelijke groet, Namens het bestuur,

Karin Wollaert-van Rijen, secretaris

 

 

 

 

 

Beste leden van de bridgeclub,

 

Vandaag ontvingen wij bericht dat ons lid Hannie Franssen helaas is overleden.

 

Moge zij rusten in vrede. Voor het bericht klik hier.

 

Met vriendelijke groet, Namens het bestuur,

 

Karin Wollaert-van Rijen, secretaris

 

 

 

donderdag 12-3-2020

Beste bridger,

In tegenstelling tot wat gisteravond met de aanwezige bridgers is afgesproken heeft het bestuur besloten gehoor te geven aan de oproep van de overheid en het daaropvolgend advies van de Bridge Bond. Dat betekent dat we tot en met 31 maart niet bridgen op woensdag en vrijdag.

We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en komen eind maart met nieuwe informatie.

Met vriendelijke groet, Namens het bestuur Karin Wollaert-van Rijen, secretaris

 

 

dinsdag 10 maart 2020

Beste leden van Bridgeclub Neer,

In verband met de uitbraak van het coronavirus  hierbij de informatie van de Nederlandse Bridge Bond. Wij verzoeken u vriendelijk deze informatie zorgvuldig door te lezen alvorens vanavond naar de bridgeavond te komen. Zorgvuldig handelen is in ieders belang.

Met dank en vriendelijke groet, Namens het bestuur, Karin Wollaert-van Rijen, secretaris

 

 

 

De Monolopydrive is op 26 februari 2020 gespeeld.

Zo gauw er uitslagen beschikbaar zijn worden deze vermeld.

 

 

Sylvesterdrive   28 december 2019

 

Het is inmiddels een traditie bij onze club geworden het jaar uit te luiden tijdens de Sylvesterdrive, dit keer toevallig op onnozele kinderen. Om 13.30 uur verschijnen 32 paren aan de start, een record voor de club en met zoveel paren moet je in twee lijnen spelen.

Jos en zijn laptop hebben ervoor gezorgd dat er een mooie mix van A en B spelers gevormd wordt.

De voorzitter  opent de middag met een korte speech, waarin hij aan geeft, hoe blij het bestuur is met het nog steeds groeiend aantal leden en vooral dat de sfeer daar prima  onder blijft. Ook uitbater Ad en zijn vrijwilligers krijgen een applaus voor hun tomeloze inzet op onze clubavond. Verder hoopt hij dat we op gepaste wijze ons 20 jarig bestaan volgend jaar kunnen vieren en tenslotte vraagt voorzitter Gerrit ons als goede voornemens voor 2020:  blijf hoffelijk aan de bridgetafel zowel voor je partner als voor de tegenstanders.

Vervolgens mogen we aan de eerste 12 spellen beginnen om na 3 rondes een heldere groentesoep met ballen voorgeschoteld te krijgen. Weer 12 spellen later is het tijd voor een uitgebreid warm buffet. Tafels worden aan elkaar geschoven en Jan v.d. Meer maakte een video terwijl iedereen  zeer geanimeerd zit te praten en te eten.

Rond 20.00 uur werd het tijd voor de uitslag en de daarbij behorende prijzen. Traditiegetrouw was er een prijsje voor de lantaarndragers, voor het paar het dichtst bij de 50 % en de eerste 3 plaatsen.

Bovendien werden Marleen Sieben & Han Franssen nog in het zonnetje gezet, omdat zij tijdens de scrabblebridge, een week eerder gespeeld, een woord van 15 letters gevormd hadden, dat over het hoofd gezien was.

Wat betreft de sylvesterdrive  2019 verdienden de volgende paren een prijs :

1. Dide Derikx & Luus Veelen met ruim 64 %

2. Ruud & Margriet Windhorst met 63 %

3. Jan Hesen & Baldwin Grabert met 62,36 %

Voor de totaaluitslag   klik hier, voor foto's ga naar het Fotoalbum 

Gerrit dankt iedereen voor de  aanwezigheid en inzet en wenst ons allen “Ne gooie roetsj”,

waarna Ruud Windhorst bestuur en Technische Commissie bedankt namens de aanwezigen.

Madelon Windhorst.

 

 

Scrabbledrive 18 december 2019

Traditiegetrouw na een blok paren of laddercompetitie stond er voor woensdag 17 december een fun wedstrijd op het programma in de vorm van een scrabbledrive. Er werd gespeeld in 2 lijnen die, met hulp van Jos, door de computer willekeurig ingedeeld waren.

 

In de rode lijn speelden 14 paren en in de blauwe 16 paren.

 

De eerste drie plaatsen in de rode lijn waren voor Paul Jenniskens & Henk Lenders, gevolgd door Jac Vossen & Wim Smeets en Margriet & Ruud Windhorst. In de blauwe lijn was het goud, zilver en brons voor : Jac & Jan Beurskens, Rina van Heusden (beiden goud) , Els Peeters & Ay Verhaegen (zilver) en Rita van der Heiden & Joop Windhorst (brons). Helaas waren er geen prijzen te winnen met bridgen, hier gold alleen de eer. Het scrabble gedeelte werd alleen gehonoreerd. Voor de totaaluitslag klik hier

 

Iedereen had aan het eind van de avond 24 letters en daar moest een woord met zoveel mogelijk letters uit gevormd worden. De deskundige jury bestaande uit Ineke Grooten & Els Hilhorst beoordeelden de woorden, waarbij de ”Dikke  van Dalen” niet geraadpleegd werd en, erger voor sommige leden, waartegen geen protest mogelijk was.

 

Tijdens het nuttigen van een schaaltje kaas en worst kreeg men slechts 15 minuten bedenktijd, maar dat bleek toch  voldoende tijd voor de vorming van een reeks creatieve woorden, waarvan een deel echter afgekeurd werd. De letter X bijvoorbeeld werd gebruikt voor de niet goed gekeurde woorden : sexgroeimisselijk en sexlessenzaadcel. Eveneens afgekeurd werden Dronekandelaars, Klepelsmijtkansen en Goudklantentax.

 

Winnaars werden  met een woord van 16 letters de Juryleden zelf met HUURSCHULDENLAST, gevolgd door Harrie & Wies Peeters met AQUARELLESZALEN (15 letters) en Jos Linssen & Madelon met VLOERTEGELGLANS.

 

Helaas bleek er na afloop toch een paar gedupeerd te zijn: het woord REKENWONDERKIND van Marleen Sieben en Han Franssen heeft 15 letters en is in de hectiek over het hoofd gezien. De Teco gaat dit nog goed maken!!!!

 

Al met al een gezellige, ontspannen en een beetje chaotische bridgeavond.

 

 

Beste bridger,

Bijgaand treft u de uitnodiging voor de sylvesterdrive 2019 aan.

Wij hopen op een grote opkomst!

Met vriendelijke groet, Karin Wollaert-van Rijen, secretaris

 

 

Beste bridger

Omdat de T.C. jullie allen even rust meende te moeten gunnen tussen een blok parencompetitie en een blok “ladderen” werd er een Dorpenbridge wedstrijd gespeeld, waarbij het uitsluitend om de eer ging .Wie zou er dit jaar winnaar worden, die van Naer of die van Neet Naer, waarbij opgemerkt, dat die van Naer geladen waren omdat zij de vorige twee keer nipt verloren.

Er werd gespeeld in een A en B lijn, waarbij iedereen dezelfde spellen speelde. De start was wat rommelig, omdat de wedstrijd leiding maar één keer per jaar gebruik maakt van dit schema en na de eerste ronde ontdekte , dat de kaarten niet altijd van dezelfde tafel gespeeld konden worden, maar elke keer centraal gepakt moesten worden, waarna de rust weerkeerde.

 

24 spellen later in opperste concentratie gespeeld was er een uitslag. Eerst een lange lijst met het persoonlijke resultaat van 30 paren en vervolgens na snel rekenwerk van onze expert Harrie DE uitslag van het Dorpentreffen. Tot “groot”verdriet van die van Neer is het in 2019 weer niet gelukt, zij verloren met 48,33% en de rest van de wereld behaalde 51,67%. Misschien in 2020 toch een trainingskamp organiseren voor de Naerse bridgers??????

Voor de uitslag klik hier

Indien U nog spellen wilt naspelen klik hier

 

 

Beste bridger,

Hierbij de rouwbrief van ons lid Peter Peters ter kennisgeving.

Met vriendelijke groet,

 

Karin Wollaert-van Rijen, secretaris

 

Het nieuwe jaarprogramma is binnen zie rubriek -jaarprogramma-

 

INVITATIE DRIVE   28 augustus 2019

Op initiatief van de T.C. werden alle leden verzocht  om tijdens de laatste bridgeavond voor de start van de wintercompetitie een gastspeler mee te nemen. Dit alles geheel op vrijwillige basis. Het resultaat mocht er zijn : 7 “vreemdelingen” in de A-lijn en zelfs 12 in de B-lijn.

Na het welkomstwoord van Gerrit kon het spel beginnen, waarbij opgemerkt moet worden, dat het voor sommige thuisspelers best spannend was : en spelen tegen andere tegenstanders dan thuis, en “goed” proberen te bridgen en last but not least met de klok in het zicht.  Maar… na een paar rondes was de druk van de ketel en  werden  geanimeerde gesprekken gevoerd al dan niet over het bridge spel en al dan niet met stemverheffing. Kortom het was een gezellige avond met na afloop een  bordje kaas en worst  om de spanning voor de uitslag weg te eten.

Al met al waren T.C. en Bestuur zeer tevreden (hopelijk alle aanwezige bridgers ook) en wij hopen natuurlijk een aantal thuisbridgers in verleiding te brengen hun kunsten vaker te komen vertonen bij een ECHTE bridgeclub.

Voor de uitslag van deze avond klik hier.

 

Beste bridger,

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van Bridgeclub Neer uit voor de algemene jaarvergadering die gehouden wordt op woensdag 18 september voor aanvang van de bridgeavond.

in de bijlage de agenda.

Tevens maak ik van deze gelegenheid gebruik u opmerkzaam te maken op twee zaken:

- Het bridgen bij Manuslust begint vrijdag 13 september om 13.30 uur.

- Bridgeclub Neer is aangemeld bij de Rabobank voor de Rabo Club Support. In de periode 27 september t/m 11 oktober kan er weer op ons gestemd worden door leden van de bank. Spoor uw familie, vrienden en buren aan op onze club te stemmen.

Namens het bestuur van Bridgeclub Neer, Karin Wollaert-van Rijen, secretaris

 

 

Beste bridger,

Hierbij het overlijdensbericht van een van onze leden.

Diegenen die op vrijdag komen bridgen, hebben hem daar vaak ontmoet.

Namens het bestuur van Bridgeclub Neer, Karin Wollaert-van Rijen, secretaris

 

Extra bericht voor alle leden

Zoals de meesten onder jullie wel weten organiseert de T.C. woensdagavond 28 augustus

voor de tweede keer een invitatie avond. Alle leden kunnen dan een “vreemde”maat

introduceren, maar als daar geen behoefte aan is, ben je ook gewoon met je eigen maat

 welkom. Alleen vragen wij iedereen die komt kaarten zich AAN te melden voor

27 augustus 13.00 uur

Dit kan gebeuren via een lijst, die a.s. woensdag klaar ligt of digitaal via het

contactformulier aan de T.C. Graag de naam van de speler die men inviteert, vermelden en

 evt. de sterkte : A of B lijn.

Het gaat deze avond vooral om de gezelligheid, maar ook om anderen eens te laten

 kennismaken met de fantastische sfeer in onze club en wie weet werkt dat uitnodigend.

 

Woensdagavond 4 september start de wintercompetitie en dat betekent weer “gewoon” afmelden bij verhindering.

 

Namens de Technische Commissie  Madelon Windhorst

 

 

 

Beste bridger,

Hoewel laat, maar nog op tijd voor de komende jaarvergadering

stuur ik u hierbij het verslag van de vergadering 2018.

De agenda voor de jaarvergadering 2019, die gehouden wordt op 18 september, volgt spoedig.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Bridgeclub Neer

Karin Wollaert-van Rijen, secretaris

 

 

Tuinenbridge 2019

Tijdens de jaarvergadering in 2018 kwam vanuit het bestuur het verzoek een tuinenbridge commissie in het leven te roepen, omdat het tuinenbridge gebeuren na 16 jaar een beetje ”sleet” vertoonde. Wies Peeters en Lau Driessen melden zich en daar plukken wij als club nog steeds  de vruchten van.

Vorig jaar begonnen zij nog heel voorzichtig met het veranderen van de locatie, waar we de  gezamenlijk de avond maaltijd nuttigden (de deelnemende tuinen nog steeds in Neer) .  De eigenaars van Klooster Keyserbosch ontvingen onze club met open armen.

In 2019 volgende ook nog eens een verandering van dorp. Dit jaar werden 60 deelnemers ontvangen in vijf tuinen in Haelen, te weten in de tuinen van Lau (op de grens ), Rozi, Riet, Ans en Els. Wat een fantastische ontvangst bij iedereen en wat een onvermoede creatieve vaardigheden komen wij er tegen.

Na het ophalen van de gidsbriefjes in de tuin van Lau gaat de meerderheid van de deelnemers op de fiets van tuin naar tuin om zo rond de klok van zeven weer in Neer te arriveren en dit alles onder perfecte weersomstandigheden. Het vergde een beetje geduld eer het buffet geopend kon worden (het wachten was op de uitslag), maar toen kon iedereen aanvallen op het zeer uitgebreide koude en warme  buffet.

Voorzitter Gerrit nam, nadat de meeste mensen genoeg tot zich genomen hadden, het woord. Eerst een uitgebreid bedanken van de commissieleden Wies en Lau , de tuineigenaren, de technische man (Job) en de runners, Antoon & Pelle. Ook de T.C. kreeg een compliment en daarna het hoogtepunt: de prijsuitreiking.

Vermeld worden hier

1 Bep Pouls & Nelly Deckers     61,93%

2 Gerrit Derikx & Hans Veelen  59,18 %

3 Cor Boonen & Will Seuren       58,15 %

Het dichtst bij de 50 % deze keer : Peter Schmitz & Truus Peters met 49,90 %

En de poedelprijs was voor Jan & Truus van der Meer.

Voor het totaal overzicht klik hier

Tijdens de prijsuitreiking begon het te regenen, zodat niet iedereen droog thuis gekomen is en dat was ook een mooi excuus voor de harde kern om niet direct naar huis te gaan en de evaluatie een beetje te rekken.

Al met al een super gezellige tuinenbridge, die ongetwijfeld vervolgd gaat worden in 2020.

Madelon Windhorst.

Voor foto's zie rubriek -Fotoalbum-  voor meer foto's zie de website https://www.dorpsraadnunhem.nl (rubriek nieuws - Bridge in Nunhem)

 

 

Beste bridger

Nog enkele mededelingen voor de tuinenbridge a.s. zaterdag.

We verwachten jullie tussen 13.15 en 13.30 uur in de tuin van Lau Driessen waar jullie de loopbriefjes ontvangen.

In de bijlage staan de adressen van de tuinen en een plattegrond die jullie zaterdag nodig hebben.

Het buffet is bij de Zorgboerderij Keyserbosch (Keiserbos 1 A).

Namens de organisatie.

 

Lau en Wies

 

 

Beste bridger,

Hierbij de uitnodiging voor de tuinenbridge 2019.

Wij hopen op een grote opkomst bij goed weer.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur en de organisatoren van de tuinenbridge,

 

Karin Wollaert-van Rijen, secretaris

 

 

Paasdrive 2019

Tijdens deze traditionele drive, de woensdagavond voor Pasen, wordt er in middels al een paar jaar om “geld “gespeeld. Ieder paar krijgt een goed gevulde enveloppe en de kunst is om deze na 24 spellen nog beter gevuld te krijgen, waarbij opgemerkt dient te worden, dat het makkelijker verdient als je goede kaarten krijgt. Bovendien is het soms toch voordeliger een bod uit te nemen, dat maar een beetje geld kost als je verliest als daar tegenover een kwetsbaar contract van de tegenstander staat, dat bijna zeker gemaakt gaat worden. We lijken zo op weg naar ware  broodbridgers.

Daarnaast komt er ook een uitslag met een winnaar van de wedstrijd (klik hier).

Dan volgen hier eerst de podiumplaatsen van het wedstrijd gebeuren:

    1 Els Pronk & Wim Smeets            65,91 %

    2 Bep Pouls & Lau Driessen           59,47 %

    3 Mariet Houben & Peter Peters   56,25 %

Het monopoly gedeelte kende de volgende veelverdieners :

    1 Bep Pouls & Lau Driessen             met € 8560

    2 Dide Derikx & Luus Veelen           met € 8220

    3 Rina v. Heusden & Ien Rienties    met € 7960

Na de eieren met of zonder zout en met of zonder mayonaise kon ieder niet of wel tevreden huiswaarts keren.

 

 

Op 6 maart is de ASWOENSDAG drive gespeeld, voor de uitslag klik hier 

 

Silvester drive, 29 december 2018

De laatste bridge activiteit 2018 van onze club werd de traditionele silvester drive.

Voorzitter Gerrit opende de drive met , eveneens traditioneel, een kleine speech met daarin een terugblik op het afgelopen jaar, het afscheid van drie, jarenlange,  trouwe leden en een blik op de toekomst met als slot een aantal warme aanbevelingen met betrekking op het bridge spel en het sociaal gedag aan tafel.

Een extra applaus  volgt voor de zaal beheerder en zijn 2 secondanten  (wij mogen ons als Neerse club prijzen, dat wij in Buggenum elke week zo gastvrij ontvangen en bediend worden} en er is  een afscheidsapplaus voor Wil Jacobs, Mia Caris en Door Kockelkoren, die om persoonlijke redenen onze club gaan verlaten.

Daar tegenover staat dat er weer nieuwe leden toetreden en daar mogen we ons als club in verheugen.

Dan starten 28 paren aan 7 ronden bridge met allemaal de intentie om eerste te worden. Na het derde rondje volgt een helder soepje en na 7 rondes (voor sommigen bleek deze laatste ronde net een te veel te zijn!) is er een heerlijk buffet, allemaal geregeld door inmiddels “onze” Ad.

De prijsuitreiking werd het slot van deze traditioneel gezellige drive, waarbij vermeld dat de Teco blij was met de 2 prijzen, die Ad ter beschikking had gesteld, omdat er maar liefst drie paren waren, die het dichtst bij de 50 % scoorden en er, qua prijzen, slechts op 1 paar gerekend was.

Daarna was iedereen vrij om naar huis te gaan en wij schatten in dat de laatste per fiets om ongeveer 21.00 uur thuis geweest moeten zijn.

Jan, onze onvolprezen webmaster, zal de volledige uitslag van de silvester drive op de site zetten. De Teco wenst iedereen “Eine goeje rutsj” en verheugt zich erop alle paren 2 januari in de vertrouwde of in een nieuwe samenstelling aan tafel te zien.

De Technische Commissie.

 

De bridgeclub wenst iedereen prettige feestdagen en een geweldig bridgejaar 2019.

 

Beste bridger,

In de bijlage vindt u de uitnodiging voor de sylvesterdrive 2018.

Met vriendelijke groet,  Karin Wollaert-van Rijen, secretaris

 

bridgedrive op pakjes avond 2018

Woensdagavond 5 december: geen competitie bridge, omdat iedereen ongetwijfeld nog in Sinterklaas sfeer is en oververmoeid moet zijn van het “dichten”.  De T.C. meende de leden tegemoet te komen met een “fun”wedstrijd.  Er werd op twee fronten gestreden, bridgend voor de eer, scrabbelend met prijs.

Minpuntje: de paren met een stilzittafel hadden de pech  slechts een woord van 20 letters te kunnen maken. Werk aan de winkel voor de T.C.: hier moet een betere oplossing voor komen!!!!

Het bridgegedeelte werd met overtuiging gewonnen door Gerrit Derikx & Hans Veelen met 66,73 %.

Voor de uitslag klik hier

Het scrabble gedeelte werd na overleg van  een zeer deskundige jury, bestaande uit Bep Pouls en Ria Peeters, gewonnen door Joop Windhorst & Rita v.d. Heide met hun woord van 14 letters

     AUTOSTOPPLAATS

De banketletters, horende bij de eerste plaats , zullen hen thuis gebracht worden.

De tweede plaats moest met 3 paren gedeeld worden elk met een woord van 13 letters

     STAKENDELEDEN        van Jan & Jac Beurskens

     SPOOKGEDACHTEN    van Hans Veelen & Gerrit Derikx

     PAARDENSLEEEN        van Els Pronk & Wim Smeets

Het was al met al een gezellige avond, waar ieder zich de buik rond heeft kunnen eten aan banketstaaf, speculaas en pepernoten.

 

 

 

Op 24 oktober 2018 is de Dorpenbridge gespeeld.

De Buiten Neerse wonnen overtuigend met 52.00 % 

Voor de uitslag van de Dorpenbridge klik hier

 

Beste bridger,

Met deze mail herinner ik u eraan dat het bridgen op vrijdag bij Manuslust a.s. vrijdag 14 september van start gaat. Zoals altijd om 13.30 uur.

Met vriendelijke groet,  Karin Wollaert-van Rijen, secretaris

  Ne

 

 

Beste leden van de bridgeclub,

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de jaarvergadering.

Deze zal gehouden worden op 5 september om 19.00 uur.

Bijgaand de agenda, klik hier. 

Wij hopen veel leden op de vergadering te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet, Namens het bestuur,  Karin Wollaert, secretaris

 
 
 
De Invitatie drive was een groot succes.
23 personen wilden proeven van de sfeer in onze vereniging. 
 
 
Beste Bridgers.
Op woensdag 25 juli organiseert de Bridgeclub Neer een invitatie toernooi.
Iedere lid van BC Neer mag een collega, vriend, vriendin, familielid uitnodigen
om met hem of haar te bridgen. Kun je echt niemand vinden dan mag je met je
vaste partner komen.
We spelen deze avond in 2 poules, je kunt zelf aangeven in welke poule je met
je partner denkt thuis te horen. In geval van twijfel beslist natuurlijk de TC,
Op deze avond zijn prijzen te verdienen, maar natuurlijk gaat het meer voor d
lol en hopen we dat er in de toekomst nieuwe leden uit voort komen. Bij succes
gaan we dit herhalen.
Een mailtje volstaat voor de opgave, stuur een mail naar de TC (tc@bcneer.nl) ,
maar je kunt je ook opgeven via de lijst die tijdens de zomeravond compet
bij het wedstrijdsecretariaat ligt.
Dus ga op zoek naar je nieuwe partner!
De technische commissie:  Madelon, Ton, Gerrit en Harrie

 

TUINENBRIDGE 2018

Onder geweldige weersomstandigheden, een lekker windje bij 29 graden, werd  30 juni  j.l. om 13.30 uur gestart met de jaarlijkse tuinenbridge. Het gros van de deelnemers op de fiets en een kleine groep per auto. De sfeer onder de 24 paren was zoals gewoonlijk ontspannen en iedereen genoot in 5 tuinen van de 28 spellen, de vlaai en de zelf gemaakte borrelhapjes.

Dit jaar heeft er een splitsing in taken plaatsgevonden, de T.C. zorgde voor het wedstrijdgebeuren en Wies Peeters & Lau Driessen voor de “rest”.

De maaltijd na afloop  werd op de hoeve Keyserbosch geserveerd rond 19.30 uur, waarna voorzitter Gerrit het woord nam om de nodige mensen te bedanken en te complimenteren met hun organisatie talent en hun inzet en …last but not least de prijzen uit te reiken

Vermeld werden de gastheren en gastvrouwen van de deelnemende tuinen, de T.C. met hun bijna foutloze schema,  Jan v.d. Meer, die voor de foto”s zorgde en Wies & Lau voor het geven van een nieuwe impuls aan de organisatie. De locatie Keyserbosch bleek een schot in de roos, zeker om af te sluiten voor degenen die geen haast hadden.

De prijzen voor de laatste plaats, het meest modale bridge paar(dichtst bij de 50%) en de plaatsen 1, 2, en 3 op de ranglijst werden in ontvangst genomen met handdruk en omhelzing. Winnaars van de WIM RIENTIES TROFEE 2018 zijn geworden Rita v.d. Heide & Joop Windhorst met een score van 58,20 %.

Rond middernacht stapten de diehards op hun fiets na een uitgebreide evaluatie van deze gezellige dag.

Madelon, namens de T.C.

 

Voor de uitslag van de tuinenbridge 2018 klik hier. 

Voor foto's zie fotoalbum. 

 

 

Beste Bridgers.

Op woensdag 25 juli organiseert de Bridgeclub Neer een invitatie toernooi. Iedere lid van BC Neer mag een collega, vriend, vriendin, familielid uitnodigen om met hem of haar te bridgen. Kun je echt niemand vinden dan mag je met je vaste partner komen.

We spelen deze avond in 2 poules, je kunt zelf aangeven in welke poule je met je partner denkt thuis te horen. In geval van twijfel beslist natuurlijk de TC,

Op deze avond zijn prijzen te verdienen, maar natuurlijk gaat het meer voor de lol en hopen we dat er in de toekomst nieuwe leden uit voort komen. Bij succes gaan we dit herhalen.

Een mailtje volstaat voor de opgave, stuur een mail naar de TC (tc@bcneer.nl), maar je kunt je ook opgeven via de lijst die tijdens de zomeravond competitie bij het wedstrijdsecretariaat ligt.

Dus ga op zoek naar je nieuwe partner!

De technische commissie:  Madelon, Ton, Gerrit en Harrie

 

 

 

Op 30 juni wordt de 15e tuinenbridge gehouden, voor meer informatie of opgaveformulier klik hier.

 

De op 30 mei geplande Individuele drive komt te vervallen.

In plaats daarvan zal de zomercompetie een week eerder starten. 

 

Beste bridger,

Afgelopen woensdag heeft Gerrit geïnventariseerd welke datum de voorkeur heeft voor de tuinenbridge 2018. De meerderheid van de aanwezige leden hebben aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar  zaterdag 30 juni. Dit in plaats van 7 juli.

Dus noteer vast in uw agenda: tuinenbridge 30 juni. Nadere informatie volgt t.z.t.

Verder vindt u in de bijlage de informatie met betrekking tot aanmelding als vrijwilliger voor het schuttersfeest in augustus. Als vereniging hebben wij ons aangemeld en dat betekent dat individuele leden zich kunnen opgeven om een handje te helpen. Op deze manier kunnen we de kas van onze club spekken. hier.

In de brief staat een link. Als u die aanklikt, volgt verdere instructie voor aanmelding. Voor de brief klik hier

Wij hopen uiteraard op een royale aanmelding van onze leden.

Met vriendelijke groet, Karin Wollaert, secretaris

 

Tweede viertallen wedstrijd en de uitslag

4 april 2018 was de tweede viertallen wedstrijd gepland en tot vreugde van de T.C. waren er 11 viertallen. Er werd in drie groepen gespeeld, waarbij de rode en de blauwe groep 3 keer 8 spellen speelden en de groene groep 4 keer 6 spellen.

Er moet een compliment gegeven worden aan alle deelnemers, dat zij de vaart erin hebben gehouden en dat ook het invullen van de “briefjes”steeds sneller ging, zodat er rond 11.00 uur toch een uitslag bekend gemaakt  kon worden. Deze is niet helemaal correct, omdat het een uitslag in IMP’s is, maar volgend seizoen gaan we deze ook in WP’s berekenen.

Uiteindelijk is het specifieke van een viertallenwedstrijd, dat je het eigen resultaat met dat van je teamgenoten t.o.v. de tegenstanders gaat vergelijken  over 24 spellen, in ons geval, en dan hoort er een uitslag in WP.s te zijn. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de prestatie van het winnende viertal deze avond, zijnde Lau Driessen & Jo Slaats met Peter Schmitz & Truus Peters  blijft staan.

 

 Al met al een ontspannend avondje bridge, waarin de leiding het rustig had, omdat elke lijn in zijn eigen tempo speelde. Wordt vervolgd wat de T.C. betreft.

Voor de uitslag van de viertallenwedstrijd klik hier.

 

 

PAASDRIVE

Woensdagavond 28 maart 2018 vond de jaarlijkse paasdrive plaats. De T.C. had gekozen voor een monopoly drive. Het winnende paar werd het paar dat met de dikst gevulde beurs het pand zou verlaten, maar er werd ook “gewoon” met de bridgemates gespeeld en toen bleek weer eens dat heel goed bridgen niet hoeft te betekenen dat je er rijk van kunt worden. Iedereen begon met een enveloppe, gevuld met € 7.000 en bij de uitslag zul je zien hoe dat na 24 spellen vermeerderd of verminderd is.

 

Alle winnaars kregen slechts de eer. Er waren dit keer geen prijzen, omdat het prijzengeld in de eieren met mayo !!! “zat” en daar kon dan iedereen van genieten. Al met al een gezellige avond om in de juiste Paas sfeer te komen.

Voor de uitslag van de Paasdrive klik hier.

 

SCRABBLEBRIDGE  2018

Woensdag avond 14 februari vond onze jaarlijkse scrabblebridgewedstrijd plaats.

40 Deelnemers kwamen aan de start, gewapend met bridgemate en potlood, want er zou gestreden worden op twee fronten, weliswaar alleen voor de eer.

Een zeer deskundige en kritische jury, bestaande uit Els en Ineke ,heeft een oordeel geveld over de creatieve verzinsels op woordgebied van onze leden, maar…….een absoluut onvindbaar woord in de Dikke van Dalen mochten zij afkeuren.

24 letters, persoonlijk “verdiend” met  bridgen leverden het volgende resultaat op: goudzoekzakken , autogaragedeur , kostuummuseums , raaskalmeester , dijenkletsers , dameskleren , gerecruteerd , klerenkasten , volumemakers , smaaktesters , stoepkelder , fietsenframe , houtlijmtang , salamander , schuurplank , plankgas.

Afgekeurd werden : gekarntekkks , dekenkinderlaxeergom en lekkerkerkskeukerood.

Van de woorden met 14 letters vond de jury de goudzoekzakken ????? het meest aansprekend en het meest originele woord aan het eind van de carnavalstijd vond zij: dijenkletsers.

Iedereen had  vervolgens prijs in de vorm van haring, knakworst, roggebrood en aardappelsalade en zo gingen 40 mensen goed gevuld naar huis.

De uitslag van het bridgegedeelte klik hier

 Namens de T.C.     Madelon.

 

De tweede indivudiele bridge-drive 2017-2018 is gespeeld

Voor de uitslag klik hier

 

Hoi

Toen ik vanmorgen opstond realiseerde ik me dat ik gisteren de einduitslag fout heb berekend .......
maar de buitedorpse hebben gewonnen 50.43%
m.v.g.
Harrie Peeters tel: 06-31687324  voor het overzicht klik hier

 

De TC heeft het jaarprogramma 2017-2018 aangepast, zie onder het kopje jaarprogramma.

 

Sylvesterdrive   2017

Dit keer werd deze jaarlijkse  drive voor de eerste en de laatste keer gehouden bij “Dennenoord” .

Voorzitter Gerrit nam het woord, een kwartiertje later dan gepland, en liep met ons het afgelopen jaar door, waarbij een aantal zaken de revue passeerden, zoals het overlijden van Hennie Schmitz, het zoeken naar  een nieuw onderkomen en  welke strategie we moeten volgen om meer leden naar onze club te krijgen.  Gerrit eindigt zijn speech met de beste wensen voor alle aanwezigen en hij geeft aan dat bestuur en T.C. met vertrouwen het komende jaar tegemoet gaan.

Vervolgens gaan de 24 paren bridgers aan het werk voor 12 spellen, waarbij duidelijk te horen was dat bridge geen saai spelletje is. Een kopje soep werd met smaak naar binnen gewerkt alvorens de laatste 3 ronden gespeeld konden worden.

Een heerlijk buffet, waar menigeen twee keer langs ging , vormde het een na laatste onderdeel van deze drive, want uiteindelijk moest er gehuldigd en gekust worden. Er waren prijzen voor het laatste paar, het paar dat het  dichtst bij de 50% scoorde en de nummers 1,2, en 3.  Op de hoogste trede stonden deze drive :  Gerrit Derikx en Hans Veelen met ruim 64 % .

Ruud Windhorst bedankt namens de aanwezige leden  en last but not least  zorgt Jan v.d. Meer voor het plaatsen van de uitslag en het maken van de foto’s waarvoor veel dank!!!!!! (voor een paar foto's zie onder Fotoalbum blad 14)  

Al met al een goed verlopen laatste activiteit op bridge gebied van onze club in 2017 en de T.C. verheugt zich op het komend jaar in ”De Roffert”.

Madelon Windhorst.

 

voor de uitslag van de Sylvesterdrive  klik hier 

 

 

De Bridgeclub Neer wenst iedereen het beste voor 2018 en voor allen een goed bridgejaar.

Op woensdag 3 januari gaan  we op een nieuwe lokatie starten t.w.: Gemeenschapshuis De Roffert,            Berikstraat 11, 6082 Am Buggenum, we verwachten dan iedereen daar aanwezig.

 

De eerste viertallen wedstrijd dit seizoen werd woensdag 6 december gespeeld.  De T.C. had dit keer bedacht geen volledige 4 tallen wedstrijd van 24 spellen te spelen, maar 3 wedstrijden van 8 spellen en dat voor de rode en blauwe groep. Omdat die 8 spellen tegelijkertijd gespeeld moesten worden werd aan de deelnemers gevraagd of  zij tempo erin wilden houden en…dat lukte. Ook de spelers in de  groene groep, die 4 ronden van 6 spellen moesten spelen konden na het nodige schrijfwerk rond 23.00 uur het resultaat van hun inspanningen inleveren.

De T.C. hoopt dat alle deelnemers plezier hebben beleefd aan deze vorm van bridge  en dat de tweede en laatste 4 tallen wedstrijd in april 2018 net zo goed bezocht wordt.

 En klik hier voor de uitslag

 

Op  29 november is de indivudueele drive gespeeld.

Voor de uitslag klik hier.

 

In het jaarprogramma zijn enkele wijzigingen aangebracht,

zie onder -jaarprogramma- het gewijzigde programma.

 

BRIDGECLUB NEER      Sylvesterdrive 2017

Dit jaar organiseren wij op zaterdag 30 december weer een culinaire Sylvesterdrive bij Café Goeden in Roggel.

We beginnen om 13.30 uur. Na 3 ronden onderbreken we het bridgen even voor een voorgerecht. Dan bridgen we weer 3 ronden en we sluiten af met een warm buffet. Dit zal rond 18.00 uur zijn.

De prijsuitreiking is aansluitend aan het buffet en daarna is er nog volop gelegenheid om na te kaarten.

De eigen bijdrage is € 10,- per persoon. 

Graag aan- of afmelden voor 25 december bij Luus Veelen of Gerrit Derikx 

Het kan natuurlijk ook per mail: karinwollaert@gmail.com of g.derikx@gmail.com

 

 

 

De vrijdagmiddag competitie is weer gestart, voor de uitslag zie Vrijdagmiddagbridge. 

 

De wintercompetitie start op woensdag 6 september bij De Goede.

De vrijdagmiddag bridge start weer op vrijdag 15 september bij Manuslust.

 

Attentie:

Voor de jaarvergadering op woensdag 30 augustus worden alle leden verwacht om 18.50 uur in zaal Goede. 

 

Beste bridger,

Ons bereikte het droeve bericht dat een van onze leden, Henny Schmitz,  deze week is overleden.

De rouwbrief gaat hierbij.

Met vriendelijke groet, Karin Wollaert, secretaris

 

Beste bridger,

Hierbij nodig ik u uit voor de jaarvergadering van de bridgeclub. Deze wordt gehouden op woensdag 30 augustus a.s. om 19.00 uur bij Café Goeden. De agenda gaat hierbij.

Wij hopen veel leden te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet, Karin Wollaert, secretaris

 

 

 

De tuinenbridge is weer gespeeld, voor de uitslag klik hier.

 Tuinkamerbridge   2017

Zaterdag 1 juli j.l. vond voor de vijftiende keer onze jaarlijkse tuinenbridgedrive plaats, dit keer in tegenstelling tot vorig jaar werd niet het meest ideale weer voorspeld. Maar de afgelopen jaren hebben we vaak zoveel geluk gehad met het weer, dat daar niemand over gemopperd heeft en de tuineigenaren hebben alle vijf ruimte binnen gecreëerd, zodat er niemand kou hoefde te lijden.

Het bridgen op zich verliep niet voor iedereen even glorieus, maar het speelplezier was er voor de meesten niet minder om. Na 7 ronden van 4 spelletjes en het hoppen van de ene tuin naar de andere kon iedereen aanschuiven aan een heerlijk buffet bij Gerrit en Dide. Er was meer dan genoeg, men kon rustig voor een tweede keer langs gaan.

Rond de klok van 20.30 uur nam Gerrit het woord. Eerst de bedankjes voor de tuineigenaren, de tent opbouwers en afbrekers, de schemamakers en de “inklopper” en niet te vergeten onze cameraman ( Leden:  vergeet niet op de site te kijken!!!!!! naar foto’s en andere beelden )en….. vervolgens de uitslag.  Zoals gebruikelijk waren er weer prijzen voor het laatste paar, de dichtstbijzijnde bij de 50% en de eerste, tweede en derde plaats.

De tuinenbridge 2017 werd gewonnen door Door Kockelkoren en Madelon Windhorst met 65,50% en zij mogen elk een half jaar de Wim Rienties beker mee naar huis nemen, welke ook weer traditioneel door Ien werd uitgereikt.

Een groot deel van de deelnemers vond de temperatuur zo aangenaam geworden, dat het tijdstip van opstappen uitgesteld werd en er nog heel wat afgelachen werd in de tent.  Net voor het aanbreken van de nieuwe dag verlieten de laatste gasten het prieeltje van Gerrit en Dide, die het ook dit jaar weer fantastisch verzorgd hadden: Petje aaafff voor de voorzitter en zijn vrouw.

Namens de T.C.        Madelon. 

 

 

 

Op 1 juli a.s wordt de tuinenbridge weer gespeeld, voor meer informatie klik hier.

Verzamelen bij Gerrit, Sterreboswe i.p.v. bij Ine aan de Kruisstraat.

 

Op woensdag 17 mei is de laatste serie van de wintercompetitie gespeeld. De indivuduele competitie komt te vervallen, daarom wordt op 24 mei vervroegd met de zomercompetitie 2017 begonnen.  

 

De vrijdagmiddag groep heeft op 28 april de laatste serie gespeeld van seizoen 2016-2017.

in september start de nieuwe competitie.

 

De Paasdrive 2017 is weer gespeeld.

Voor de uitslag klik hier

 

 

 

15 maart 2017 Stembureau Haammaeker. Hans Veelen zorgt dat de bridgeclub weer extra geld in het laatje krijgt.

 

Aswoonsdag  01 – 03 – 2017

Omdat de T.C .in haar jaarprogramma een aantal vrije bridge avonden inplant werd dit keer besloten om ” aswoonsdag” 2017 te vullen met scrabblebridge, waarbij beide onderdelen van dit spelletje beloond zouden worden  met een paar bescheiden prijzen.

 Er werd een deskundige jury aangesteld voor het scrabble gedeelte, bestaande uit Bep Pouls en Ria Peeters, die naar eer en geweten het langste en…bestaande woord met vermelding en prijs  zouden honoreren.

Vooraf was bekend dat er geen protest tegen hun beslissing mogelijk was!!!!

De uitslag van het bridge gedeelte: 1. Dre Maas & Ton Hillen met 63,73 %

                                                         2. Nelis Luijten & Leo Rikken met  60,42 %

De uitslag van het scrabble onderdeel  ( er werd driftig gescrabbeld tijdens het weghappen van de haring  en de knakworsten) volgt hier:   op de eerste plaats  Jo en Ietje Sniekers  met het woord   SATELLIETPLAATS (15 letters) en op de tweede plaats ex ae’quo met 12 letters  Paul Jenniskens & Henk Lenders  met het woord SPEELCOMPLEX.

De andere woorden van 12 letters waren: APPELMOESPOT, BESMETTELOOS en STAPELBEDLAT,de bedenkers hiervan moesten het echter met de eer doen.

Rond 23.30 uur waren de prijzen uitgereikt en verliet het grootste deel van de 25 paren, de harde kern uitgezonderd,onze bridgelokaliteit om   met vermoeide hersenen en gevulde maag huiswaarts te keren.

Namens de Technische Commissie.  Madelon.

 

 

Voor de stand induvidueel na 3 ronde klik hier

De 3e ronde induvidueel is gespeeld voor de uitslag klik hier

 

 

Beste bridger,

Voor alle duidelijkheid nog deze mail. Vanaf a.s. woensdag 1 februari bridgen we bij Goeden. De afgelopen dagen hebben we e.e.a. kunnen regelen.

Met vriendelijke groet en een prettig weekend,

Karin Wollaert, secretaris

 

 

Beste bridger,

In tegenstelling tot hetgeen afgelopen woensdag is gemeld gaan we a.s. woensdag 25 januari NIET bridgen bij Goeden. Door miscommunicatie is daar geen gelegenheid.

Voor één keer kunnen we WEL terecht in het handbooglokaal.

Verder vragen wij iedereen om a.s. woensdag om 19.15 uur aanwezig te zijn voor een korte vergadering. We hebben maar één agendapunt t.w. het bespreken van de locatie voor de toekomst.

Hopelijk kunnen veel leden op dat tijdstip aanwezig zijn.

Tot a.s. woensdag om 19.15 uur in het handbooglokaal in Neer.

Een zonnige zondag toegewenst, Namens het bestuur van Bridgeclub Neer

 Karin Wollaert, secretaris

 

Attentie: i.v.m. repetitie voor de carnaval moeten we uitwijken naar De Goede in Roggel,

de tijd blijft het zelfde.

 

De bridgeclub Neer wenst iedereen fijne feestdagen en voor 2017 een goed bridgejaar.  

 

De Kerstdrive 2016 is weer gespeeld. 

Als eerste zijn geeindigd: Door Kockelkoren en Madelon Windhorst met 63,45%

De 50% prijs ging naar Jo en Ietje Sniekers met 49,81 %

Voor de uitslag van de drive klik hier.

voor foto's zie in het fotoalbum.

 

Beste Bridger,

Namens het bestuur nodig ik eenieder uit voor onze kerstdrive. Deze wordt gehouden op woensdag 21 december. 

We starten dan om 19.00 uur bij Goeden in Roggel. De indeling gebeurt bij binnenkomst.

De avond wordt ‘’aangekleed’’  met lekkere hapjes, koud en warm.

Omdat wij bij Goeden het definitieve aantal moeten doorgeven,

verzoek ik iedereen vriendelijk doch dringend zich UITERLIJK 14 DECEMBER ’S AVONDS AF TE MELDEN bij verhindering. 

Dus als we voor die tijd niets gehoord hebben, gaan we uit van aanwezigheid.

 

Voor de stand induvidueel na twee ronde klik hier

De 2e ronde induvidueel is gespeeld, voor de uitslag klik hier

 

Beste bridgers,

Bijgaand de rouwkaart die de bridgeclub vandaag ontving van het overlijden van de vrouw van Driek Geelen.

Met vriendelijke groet,  Karin Wollaert, secretaris

 

De 1e ronde individueel is gespeeld, voor de uitslag klik hier

 

Op verzoek van de Technische Commissie onderstaande mail 

 Beste leden,

Woensdag 26 oktober vindt de eerste, in een serie van vier, individuele bridge wedstrijden plaats.

Het is voor de TC en jullie erg handig dat zoveel mogelijk leden de uitslagen zelf invullen, zodat we ook na de wedstrijd direct de uitslag hebben.

Neem je deel aan de wedstrijden en ben je in het bezit van een (Android) mobiel (geen iPhone), dan het volgend verzoek:

Installeer de App  - Ga naar Play Store  - Zoek naar bcneer   - Installeer de App

Open de App en oefen een beetje door de gele invulvlakjes aan te raken en wat in te voeren.

- Je begint met Ronde, Tafel en Spel nummer

- Dan verschijnen de nummers van de bridgers (moet kloppen met jullie loopbriefje van die avond), rood is kwetsbaar, groen is niet kwetsbaar.

- Contract invullen  - Score laten berekenen - Als OKE en gecheckt door West dan verzenden.

- Eventueel vergelijken met bestaande scores.

Laat  me even horen of het gelukt is en of er vragen zijn. Komende woensdag kan ik nog helpen.

Indien je niet in het bezit van een (Android) mobiel of je neemt niet deel aan de wedstrijden, dan hoef je niet te reageren.

Namens TC BC Neer , Harrie

  

Beste bridgers,

  1. Om ervoor te zorgen zorgen dat elk lid van de TC de mail ontvangt over een afmelding, is er een makkelijk te onthouden mail adres gemaakt (tc@bcneer.nl) dat ervoor zorgt dat de mail wordt doorgestuurd naar ieder TC lid.

  2. Samengevat zijn dus de afmeldregels:
  3. 1. Afwezigheid vermelden in het schrift.
  4. 2. Tot uiterlijk woensdagmorgen 10:00 uur door een mail naar: tc@bcneer.nl
  5. 3. Tot uiterlijk woensdag 17:00  door te bellen naar: Harrie Peeters (077-4622149),  Gerrit Derikx (592953), Madelon Windhorst (595308) of Ton Hillen (593922). 

  6. Namens de technische commissie:
  7. Harrie Peeters

 

Voor het verslag van de jaarvergadering gehouden op 7 september 2016 in de Haammaeker

klik hier

 

 Beste bridger,

Afgelopen woensdag is tijdens de jaarvergadering meegedeeld,

dat het bridgen op vrijdag weer begint op 16 september a.s.

Voor wie erheen gaat, veel plezier!

Vriendelijke groet,

Namens het bestuur van bridgeclub Neer, Karin Wollaert, secretaris

 

Beste leden van de Bridgeclub,

Bij deze verzoek ik U om betaling van de contributie over de periode, september 2016 t/m augustus 2017.

De contributie bedraagt € 45,00. Voor leden die alleen maar op vrijdagmiddag bridgen is de contributie € 22,50.

Wilt U bovengenoemd bedrag a.u.b. overmaken op bankrekeningnummer: NL70RABO0135726530 t.n.v. Bridgeclub Neer.

Met vriendelijke groeten, Luus Veelen.

 

Let Op:

Vanaf woensdag 7 september spelen we weer in de Haammaeker!

Beste Bridger,

Hierbij nodig ik u uit voor de jaarvergadering die gehouden wordt op woensdag 7 september 2016 om 19.00 uur  in de Haammaeker.

Wij hopen op een grote opkomst.

Met vriendelijke groet,  Namens het bestuur Karin Wollaert, secretaris

Voor  de agenda van de jaarvergadering klik hier

 

Let Op:

vanaf woensdag 13 juli 2016 bridgen we tot nader order bij "De Goede" in Roggel.

 

Het is weer voorbij, de tuinenbridge 2016. Terwijl in 2015 de temperatuur zo hoog was, dat er besloten werd slechts op 3 locaties te bridgen om het verplaatsen van de bridgers tot een  minimum te beperken, was de tuinenbridge van dit jaar het tegenovergestelde. De temperatuur werd als  zo  laag ervaren en er viel regelmatig een spat regen, dat alleen de”die –hards”  in de tuin hun 4 spellen speelden. De meeste deelnemers maakten er een tuinkamerbridge toernooi van.

Maar….. dit alles heeft geen invloed gehad op het humeur van onze deelnemende leden.  Iedereen fietste of reed vrolijk van de ene locatie naar de andere, genoot van het drankje en het hapje en  er zijn voor zover bekend  geen bridgerelaties beëindigd .

Na afloop stortten 60 mensen zich op een overheerlijk buffet.

Nadat allen voldaan waren nam Gerrit het woord, eerst om de tuineigenaren te bedanken en natuurlijk ook  de T.C. die  dit jaar mede door de hulp van Harrie geen enkele fout heeft gemaakt en vervolgens om de prijzen  bekend  te maken.

De winnaars van de Wim Rienties beker 2016  zijn geworden Jan Hesen en zwager Henk Wijnhoven. Zij werden eerste met  60.03 % en Ine Rienties  heeft hen op gepaste wijze gefeliciteerd.

Op tijd verlieten de meeste deelnemers de tuin van Dide en Gerrit, ongetwijfeld om naar de voetbalwedstrijd Duitsland – Italië te gaan kijken en zo eindigde onze veertiende tuinenbridge.

 

Madelom Windhorst

Voor de uitslag van de tuinenbridge 2016 klik hier

Voor foto's kijk onder "Fotoalbum"

  

Beste bridger,

Op 13 juli kunnen wij niet terecht in de Haammaeker. De basisschool heeft dan de jaarlijkse uitvoering.

Voor deze avond én voor de week erna, 20 juli, hebben wij ook onderdak gevonden bij Café Goeden in Roggel. Aansluitend is de zomervakantie en ook dan bridgen we bij Goeden.

Met vriendelijke groet,

Karin Wollaert, secretaris  Hoogschans 3 6088 NS  Roggel  0475 492575

 

 

Beste bridger,

Bijgaand doe ik u de uitnodiging voor de tuinenbridge 2016 toekomen.

Hopelijk ontvangen we veel aanmeldingen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van bridgeclub Neer

 

Karin Wollaert, secretaris

 

 

Beste bridgers,

De individuele wedstrijd heeft veel informatie opgeleverd, welke we gebruiken voor het systeem nog verder te verfijnen.

We hebben geleerd dat:

- Deelnemers  checken erg belangrijk is, volgende keer misschien aanmelden i.p.v. afmelden.

- Indien nodig snel nieuwe loopbriefjes maken.

- App verbeteren (kwetsbaarheid)

Met de tekortkomingen (kwetsbaarheid, verwisselingen) in acht genomen, is er toch nog een uitslag uit de bus gekomen, die ik jullie graag wil delen:

Nogmaals bedankt voor jullie geduld en positieve instelling.

m.v.g.   Harrie Peeters   tel: 06-31687324

Voor de uitslag klik hier

 

 

Woensdagavond 18 mei wordt experimenteel een induviduele bridgewedstrijd gespeeld.  Personen zonder partner kunnen dus gewoon meespelen. Voor het opstellen van de schema's moeten afmeldingen op dinsdag 17 mei voor 12 uur binnen zijn.

De vrijdagmiddaggroep komt in de zomermaanden te vervallen 

Op woensdagavond 25 mei start de zomercompetitie. De A en B spelers spelen samen in een groep.  

 

Uitslag viertallenwedstrijd      30–03–2016

Woensdagavond 30 maart werd de eerste van de twee geplande viertallenwedstrijden gespeeld met een fantastische opkomst, zijnde 6 viertallen ( nagenoeg volledige bezetting). De indeling werd door de T.C. gemaakt op basis van de ranking van de laatst gespeelde wedstrijd in de derde parencompetitie. Dit heeft deze keer tot gevolg gehad dat 5 van de 6 wedstrijden met een grote overwinning werden gevierd en eigenlijk is het streven van de T.C. om de uitslag zoveel mogelijk in 10-10 te laten eindigen, het geen dus niet gelukt is.

Een aandachtspunt voor de volgende wedstrijd wordt dus de indeling van de viertallen, ofschoon niet iedereen hier last van heeft gehad, want in zijn algemeenheid was de stemming in de zaal opgewekt en werden er weinig tranen gelaten bij verlies.

 

En dan volgt hier de UITSLAG: 

 

Woensdag 13 januari 2016 wordt niet in de Haammaeker gespeeld maar bij "De Goede" Op de Bos te Roggel.

 

Als afsluiting van het jaar 2015 is de sylvesterdrive gespeeld. voor de uitslag klik hier.

 

De Bridgeclub Neer wenst iedereen fijne feestdagen en voor 2016 een goed bridgejaar.

 

 

 

 

 

 

 

De samengestelde groepsfoto voor het 15 jarig bestaan van de vereniging.
 
 
Verslag 3e lustrumviering. Bridgeclub Neer.
 
Zaterdag 17 oktober 2015 was het dan zover.Onze club bestaat 15 jaar en dit mag niet ongemerkt voorbij gaan. Henny Schmitz en Lau Driessen hebben het verzoek van het bestuur aanvaard om deze feestmiddag samen te stellen. Om 12.00 uur  startte deze jubileumviering in Zaal Goeden te Roggel.De opkomst was (zoals gewend) groot.60 deelnemers waren aanwezig.Na een openingswoord door voorzitter Gerrit Derikx draaiden wij warm onder het genot van koffie met vlaai,werden de jubileum boekjes uitgedeeld,de speciale bridge-feest-regels uitgelegd en begon de bridgedrive.Om 3 uur werd een pauze ingelast waar met aandacht voor de inwendige mens. Het 2e gedeelte van deze middag startte aansluitend.De feeststemming zat er inmiddels goed in. De wedstrijdspanning en de honger stegen gelijk. Onze gastheer was volop bezig met het voorbereiden van een voortreffelijk buffet, dat aan het einde van de drive door hem werd geserveerd.Tijdens de pauze en het buffet werd een fotoreportage  getoond. Dit was een leuke herkenning van velen met leuke bridge-momenten uit ons 15 jarig bestaan. Het einde van deze middag naderde ,de prijzen werden bekend gemaakt.Het bestuur en de commissies werden bedankt voor hun constante en gewaardeerde inzet voor onze club.Gerrit Derikx sloot het officieel gedeelte af,wat tevens het begin was van een gezellige nazit.
Al met al kunnen wij terug kijken op een vooral gezellige en geslaagde jubileum viering.
 
22 oktober 2015    Lau en Henny.

 

(voor foto's van dit feest zie onder -Fotoalbum-)

 

Verslag van de ledenvergadering gehouden 2 seotember 2015.

 

Beste lid van bridgeclub Neer,

 

Namens de jubileumcommissie stuur ik hierbij onderstaande informatie door.

Met vriendelijke groet, Karin Wollaert, secretaris

Bridgevrienden,

Hiermee nodigen wij alle leden uit voor de viering van ons (alweer) 15-jarig jubileum van onze bridgeclub.

Wij hebben ons best gedaan om een mooi programma samen te stellen om dit heuglijke feit te vieren.

Wij verwachten jullie op zaterdag 17 oktober a.s om uiterlijk 12.45 uur in de zaal van Café Goeden in Roggel.

 

Om bestellingen en bridge-indeling goed en tijdig te kunnen doen vragen wij jullie onderstaand deelnamestrookje  - zowel voor aan- als afmelding - voor 30 september a.s naar Henny Schmitz te mailen. Zijn er nog vragen dan bel Henny even.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deelname bericht  jubileum drive van Bridgeclub  Neer

 

Naam:.......................................................................................

Neemt wel/niet deel aan de jubileumdrive.a.s zaterdag 17 oktober.

aantal personen:.......................................................................

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contact persoon : Henny  Schmitz.

e-mail:           Henny3045@gmail.com

telefoon:        0475-592756

 

Tot dan,

Henny Schmitz en Lau  

 

 

Beste bridger,

Wellicht is het al bij velen bekend maar voor de volledigheid stuur ik alsnog dit schriftelijk berichtje. A.s. woensdag starten we bij de Haammaeker. Aanvangstijd van de jaarvergadering is 19.00 uur.

Wij hopen veel leden te mogen begroeten.

 

Met vriendelijke groet, Karin Wollaert, secretaris

 

 

Jaarvergadering 2015

Beste bridger

Hiermee nodig ik u uit voor de jaarvergadering op 2 september a.s.

We beginnen die avond dus om 19.00 uur.

Het is nog niet helemaal duidelijk of we op die avond al terecht kunnen in de Haammaecker. Informatie daarover volgt zodra het bij ons bekend is.

Bijgaand treft u de agenda aan alsmede het verslag van de jaarvergadering 2014.

Wij hopen een groot aantal leden te mogen begroeten op de vergadering.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Bridgeclub Neer

Karin Wollaert, secretaris

 

TUINENBRIDGE     2015

 

4 juli 2015 om 13.15 uur verzamelen bij Ien Rienties voor de dertiende  keer tuinenbridge. Dit jaar echter onder extreme omstandigheden. De weersverwachting was van dien aard ( 36 graden boven nul) dat het bestuur besloot om alle  deelnemers op één locatie te laten blijven.  Er werd gebridged aan 7 tafels op de Kruisstraat, bij Ien en bij Rita en Peter, en aan 6 tafels bij Gerrit en Dide.  Bovendien was er overal gelegenheid om zowel binnen als buiten de hersens te laten kraken.

Daardoor was de hitte voor de 26 deelnemende paren hanteerbaar, hielden ze tijd over omdat er niet van plek gewisseld behoefde te worden en bleef er nog meer tijd over om de prachtige tuinen vanuit de schaduw te bewonderen. De stemming was de hele dag prima en daar hebben zeker ook de heerlijke borrelhapjes, door Karin en Luus bereid, toe bijgedragen. Keukenprinsessen bedankt!!

Rond 19.00 uur volgde traditiegetrouw in de tuin aan de Sterrebosweg een heerlijk warm en koud buffet, waar iedereen royaal van kon nuttigen  ( bridgen maak hongerig) , de hele voorraad  Spa ” plat” en Spa ”bruis” werd weggewerkt en natuurlijk ging er ook de nodige hoeveelheid alcoholica naar binnen.

 Zoals ieder jaar werd na 28 spellen DE uitslag door voorzitter Gerrit bekend gemaakt, want uiteindelijk bridgen we  met z´n allen om de  Wim Rienties  Beker.  Deze werd  in 2015 gewonnen door Wim Smeets en Jeanne Julicher, broer en zus,  met een  prachtige score van 65,16 %.

Alle mensen, die zich die dag extra ingezet hadden werden door de voorzitter bedankt en tot slot  sommeerde hij de deelnemers vooral niet direct naar huis te gaan, omdat het een uitzonderlijk lekkere avond was om buiten van elkaar en van een drankje te genieten. Pas na  middernacht kon het terras dan ook definitief gesloten worden, omdat er nu eenmaal mensen zijn die tot het eind willen blijven.

Eindconclusie :  het was weer een ouderwets gezellige tuinenbridge en daar heeft het weer geen enkele invloed op gehad.

Madelon Windhortst

 


 

 

 

 

<karinwollaert@gmail.com>

Beste bridger,

Na afloop van de geslaagde tuinenbridge heeft onze voorzitter Gerrit aan de aanwezige leden mededeling gedaan van de recente ontwikkelingen bij onze locatie De Troost. Helaas hebben we moeten besluiten in ieder geval tijdelijk uit te zien naar een ander onderkomen. Dit hebben we gevonden bij de lokaliteit van de handboogvereniging in Neer aan het Ligteveld. Wil degene die nadere details wil weten over onze ervaringen bij Troost dit woensdag navragen bij Gerrit.

Voor wie minder bekend is in Neer: het handbooglokaal ligt vlakbij het zwembad. Komend van de Napoleonsweg de Maasweg inrijden en dan de eerste weg links.

Wij vertrouwen erop dat we spoedig weer een definitievere oplossing kunnen vinden.

Met vriendelijke groet, Namens het bestuur

Karin Wollaert, secretaris

 

 

 

De uitslag van de tuinenbridge:

op de eerste plaats: Wim Smeets en Jeanne Julicher met 65,16%

de poedelprijs was voor Fien Habets en Nellie van de Wielen met 31,55%

de 50% prijs ging naar Door Kockelkoren en Madelon Windhorst.

-totale uitslag           - Frequentiestaat         - Score kaarten

 

 

 

Beste bridger,

Hierbij het aanmeldingsformulier voor de tuinenbridge van dit jaar. Uiteraard hopen wij op een ruim quotum aan aanmeldingen.

Met vriendelijke groet, Karin Wollaert, secretaris, Hoogschans 3, 6088 NS  Roggel, 0475 492575

 

 

 

 

Op 27 mei 2015 wordt de groepsfoto gemaakt bij Rita van der Heide. Hier een kijkje hoe het begon met de opstelling. We zijn benieuwd of Wiel ze allemaal in het gelid heeft gekregen.

 

 

Eerst moest de tuin van Rita worden bekeken. 

 

Gerrit en Ton hadden al een plaatsje opgezocht.

 

De groepsfoto wordt gemaakt op woensdag 27 mei 2015 om 18.30 uur bij Rita van der Heide,

Napoleonsweg 120.

 

 

Tweede viertallen wedstrijd  25 – 02 – 2015

 

Woensdag j.l. werd de tweede viertallen wedstrijd op onze clubavond gespeeld, waar bij de teams door de T.C. waren samengesteld. Dit gebeurt altijd op basis van de ranking, die de deelnemende paren hebben behaald na afloop van de laatste parencompetitie.

De T.C. streeft ernaar elke keer andere viertallen te formeren met andere tegenstanders.  Omdat er dit keer 9 teams deelnamen (een oneven aantal) zag de T.C. zich genoodzaakt ook nog eens 3 viertallen tegelijkertijd tegen elkaar te laten spelen. Over dit  concept waren de bridgers zo enthousiast, dat wij ernaar zullen streven om dit volgend seizoen voor de hele groep te organiseren (alleen als er een oneven aantal deelnemende viertallen is).

Over het algemeen waren de leden tevreden over het verloop van de avond, het lijkt er veel rustiger aan toe te gaan met minder stress, emotie en stemverheffing.

Ton Hillen heeft zich de hele avond beschikbaar gesteld als niet meespelende arbiter en heeft assistentie verleend bij het invullen van de scorebriefjes( geen overbodige luxe) en daarvoor nog onze dank Ton!!!!!!!!

 

Last but not least volgt hier de UITSLAG:

 

1 viertal: Rita v.d. Heide- Martin Luijten & Mariet Houben- Peter Peeters  25WP

2 viertal: Jac Beursken-Will Seuren & Els Pronk-Peter Schmitz                      24WP

3 viertal: Mia Mevissen - Ria Peeters  &  Jan en Truus v.d.Meer                    23WP

4 viertal: Hans en Luus Veelen & Gerrit en Dide Derikx                                   21WP

5 viertal: Nelis Luyten-Leo Rikken & Cor Boonen-Hennie Schmitz                 20WP

6 viertal: Dre Maas - Jac Vossen & Ans Haans - Riet Truyen                           7 WP

7 viertal: Lau Driessen – Jo Slaats  & Truus Peters – Thera de Veer               6 WP

8 viertal: Door Kockelkoren-Mad. Windhorst & Harrie en Wies Peeters           4 WP

9 viertal: Annie en Jan Geelen & Har Boonen – Wil Jacobs                             3 WP

 

 

 

 

Voor de uitslag van de Sylvesterdrive 2014  klik hier.

De prijswinnaars zijn:

op plaats 5    Cor Boonen en Henny Schmitz.

op plaats 10  Door Kockelkoren en Madelon Windhorst.

op plaats 15  Harrie Peeters en Wies Peeters.

op plaats 20  Mia Caris en Wil Jacobs.

 

 Hieronder enkele foto's van de Sylvesterdrive gemaakt door Ruud Geelen.

 

 

Tot zover de foto's van Ruud Geelen.

 

 

BRIDGECLUB NEER

Onze wekelijkse bridgeavonden op 24 en 31 december komen te vervallen vanwege de feestdagen. In plaats daarvan organiseren we op zaterdag 27 december 2014

 een Sylvesterdrive.

 

Het programma is als volgt:

                         14.00 u. koffie of thee met wafels

                         14.15 u. aanvang bridgedrive, 6 ronden van 4 spellen.

                         17.45 u. aperitief

                         18.00 u. buffet

De prijsuitreiking is aansluitend aan het buffet en daarna is er nog volop gelegenheid om letterlijk en figuurlijk na te kaarten.

De eigen bijdrage is € 12,50 per persoon.  Graag aan- of afmelden voor 25 december door inlevering van onderstaand strookje bij Karin Wollaert of Gerrit Derikx .Het kan natuurlijk ook per mail: karinwollaert@gmail.com of g.derikx@gmail.com

 

 

 

EERSTE VIERTALLEN WEDSTRIJD

Woensdag 17 december werd een viertallen wedstrijd op de clubavond gespeeld. De Technische Commissie meent, dat deze vorm van bridge beslist de moeite waard is om een of twee keer per jaar op het programma te zetten, ondanks het feit, dat  het lijkt of er dan toch minder leden de clubavond bezoeken. Er is geen mooier vergelijk je eigen resultaat te vergelijken met dat van het neven paar en daar na afloop relaxt of gepassioneerd over te discussiëren.

Feit is wel dat de meeste leden  na de gedane arbeid  wat langer samen aan tafel bleven zitten om gezellig na te kaarten. Voor al degenen, die woensdag verhinderd waren en daar nu al spijt van hebben :  u krijgt een nieuwe kans, want  25 februari volgend jaar volgt de tweede viertallenwedstrijd.

 

Hier volgt de uitslag:

1.Viertal:     Nelis Luyten  & Leo Rikken -   Door Kockelkoren  &  Madelon  & Gerrit              25 WP

2. Viertal:   Jan Hesen & Ton Hillen -  Cor Boonen & Peter  Schmitz                                    23 WP

3. Viertal:   Jan & Truus v.d.Meer  -    Truus  Peeters  &  Thera de Veer                              19 WP

4. Viertal:   Dre Maas & Jac Vossen  -  Annie & Jan Geelen                                               16 WP

5. Viertal:    Ans Haans & Riet Truyen  -  Rita v.d. Heide & Martin Luyten                            14 WP

6. Viertal:    Har Boonen & Wil Jacobs  -  Nelly v.d. Wielen & Fien Habets                            11 WP

7. Viertal:    Ruud & Margriet Windhorst  -  Lau Driessen & Jo Slaats                                     7 WP

8. Viertal:   Jac Beurskens  &  Wil Seuren  -  Hans & Luus Veelen                                         4 WP

 

 

 

Kort verslag van de scrabble bridge drive.

  

Omdat aan  de jaarlijkse uitwisseling met Club 2000 na 10 jaar onverwacht een einde was gekomen bedacht de Technische Commissie, dat het wel aardig zou zijn deze  vrije bridge avond met een speciale drive te vullen . Er werd gekozen voor een drive waar de uitslag van 20 of 24 spellen bridge en de uitslag van het langste scrabble woord (de letters werden verdiend na elk gespeeld contract) even zwaar telden d.m.v. ranking.

Om de denktijd voor het scrabble woord te veraangenamen werd om 23.00 uur een bittergarnituur op elke tafel gezet. Er was een officiële jury, bestaande uit Rina van Heusden en Jan Hesen die deze taak bloedserieus  namen. Zij hebben 23 formulieren gecontroleerd op de aanwezige letters, op het bestaan van het gevormde woord en de lengte ervan.  Zo moesten zes  woorden ongeldig worden verklaard.

 Juryleden hartelijk dank voor jullie inzet!!!!!!

Helaas heeft de T.C. zich vergist in de tijd die nodig was om de einduitslag te berekenen en dus was pas de volgende dag ( 30 oktober) om 00.15 uur bekend wie de uiteindelijke bridgescrabble kampioenen van 2014 zijn geworden, te weten Ceciel  Claes en Lenie Smolenaars.  Door het late tijdstip hebben de scrabble woorden echter onvoldoende aandacht gekregen en daarom hebben alle leden na afloop de uitslag nog eens per mail  gekregen, speciaal om te zien hoe creatief  recreatieve scrabbelaars kunnen zijn. Ondanks het feit, dat de meeste leden  veel later het vermoeide hoofd op het kussen konden leggen dan na  een “gewone” woensdag bridgeavond waren de reacties  over het algemeen positief en werd deze avond als  een gezellig alternatief voor de uitwisseling met Club 2000 ervaren.

Voor de uitstag van de Scrabble drive klik hier.   

 

 

Het verslag van de jaarvergadering gehouden op 20 augustus 2014. 

 

Jaarvergadering op Woensdag 20 augustus 2014  

voor uitnodiging klik hier

 

 

maandag 7 juli 2014

Hallo Bridgevrienden,

Hoera, Nederland speelt a.s. woensdag de halve finale voetbal.

Daarom willen wij woensdag al om 19.00 uur beginnen met bridgen, zodat wij allemaal om 22.00 uur naar het voetballen kunnen kijken.

Willen jullie a.u.b. om 18.50 uur aanwezig zijn, zodat wij op tijd kunnen starten.

Met vriendelijke groeten. Namens het bestuur,

 

Luus Veelen

 

TUINENBRIDGE  2014

 Zaterdag 5 juli  was het voor de twaalfde keer, dat ons jaarlijks buitenbridge gebeuren plaats vond en voor de negende keer dat de winnaars de Wim Rienties beker kregen overhandigd. Ondanks het feit, dat er “ slechts ” 24 paren deelnamen en dat de weergoden niet voor 100% meewerkten kunnen  organisatie en deelnemende paren op een geslaagde dag terugzien. Daar waar de tuineigenaar een tuinhuis of overkapping had werd in elk geval buiten gebridged en het buffet na afloop werd door 48 mensen gezellig samen in de tent verorberd, goed voor de clubgeest.

Rond 20.00 uur bedankt de voorzitter alle deelnemers voor hun aanwezigheid en hun doorzettingsvermogen (bedoeld voor de fietsers??), ook de deelnemende tuineigenaren krijgen een hartelijk applaus en……. dan is het tijd voor de prijsuitreiking.

De tuinen bridge 2014 wordt gewonnen door  Wil Seuren en Jac Beurskens.  Jac bedankt vervolgens de organisatie en voorzitter Gerrit vult aan dat de prijsuitreiking geen reden is om naar huis te gaan en zo geschiedde korte tijd, want de voetbalwedstrijd  was voor nagenoeg iedereen de reden om rond 21.30 uur huiswaarts te keren. Natuurlijk op een harde kern na!!

Voor de uitslag klik hier          Voor de Frequentiestaat klik hier         Voor de Scorekaart klik hier

De winnaars van de tuinenbridge 2014. 

 

 
Bridgeclub “Neer”. Tuinenbridgetoernooi op zaterdag 5 juli 2014
Aan de leden van de bridgeclub Neer.
Dit jaar organiseren we op zaterdag 5 juli weer het tuinenbridgetoernooi. We hopen natuurlijk op hetzelfde prachtige weer van voorgaande jaren! Afhankelijk van het aantal deelnemers spelen we in de tuinen van de familie Rienties, Derikx, Slaats, v.d. Heide en Windhorst (Dries).
Tussen 13.15 uur en 13.30 uur verzamelen we ons in de tuin van de familie Rienties, Kruisstraat 8, waar om uiterlijk halftwee de loopbriefjes en nadere informatie verstrekt worden.
Om 13.45 uur start uw eerste rondje kaarten in een van de tuinen waar voor koffie, thee en vlaai wordt gezorgd. We spelen 7 ronden van vier spellen (35 minuten beschikbaar) en u hebt 15 minuten de tijd om naar de volgende tuin te gaan. (Aanbevolen vervoer: de fiets).
Op elke locatie is er verder frisdrank, bier en wijn aanwezig om nog meer van deze middag te kunnen genieten.
Om ongeveer 19.00 uur is het bridgen afgelopen en verzamelen we ons in de tuin van de familie Derikx, Sterrebosweg 4. Hier wordt gezorgd voor een afsluitend buffet en een drankje. De organisatoren van deze middag zullen dan ook de uitslag bekend maken met de daaraan gekoppelde prijzen.
De bijdrage voor deze middag is voor leden € 15,00 en voor introducés € 20,00 per persoon. U kunt zich opgeven per paar of als einzelganger; wij als organisatie zullen dan proberen paren te vormen. Wilt u het strookje ingevuld retourneren bij het ep. Derikx, ep Veelen of Madelon Windhorst. Per mail kan natuurlijk ook bij Luus Veelen. Tevens verzoeken wij U het verschuldigde bedrag gelijktijdig te voldoen. Overmaken op de rekening van de bridgeclub Neer, NL70RABO0135726530, is ook mogelijk. Aanmelden uiterlijk 2 juli a.s.
We hopen op een grote deelname!
Het bestuur
 
  
  

 

Let op: er zijn wijzigingen in het jaarprogramma.De 4-tallen wedstrijd is verplaatst naar 5 maart.

 
De Silversterdrive 2013 is weer gespeeld.
Op de eerste plaats eindigde het combi-paar Mia Caris & Wil Jacobs 65%
De 50% prijs ging naar Wim Smeets & Thera de Veer 50,21%
De aanmoedigingsprijs kreeg Els Hilhorst & Ineke Meddens 37,29%
 
 
 
Beste bridgevrienden,

Helaas hebben wij het droevige bericht ontvangen dat de man van Nellie
Deckers, Jac, dinsdagmorgen plotseling is overleden.
Zaterdagmiddag om ½ 2 uur is de uitvaartdienst in de H.Martinus kerk te
Neer.
Daar veel leden van onze club naar deze dienst willen gaan, is de
Silvesterdrive 1 uur verschoven, dus naar 3 uur.
Zonder tegenbericht gaan wij er van uit dat alle leden die zich opgegeven
hebben, meedoen.

Met vriendelijke groeten,
Luus Veelen.

Tel.nr: Gerrit:  0475-592953

 

Beste bridgevrienden.
Vandaag hebben wij bijgevoegde rouwbrief ontvangen van Toos Manders-Daemen.
Hartelijke groeten,
namens de bridgeclub Luus Veelen

 

 
  
  

Uitnodiging voor de Silvesterdrive 2013.

 


 

 

Jaarlijkse uitwisseling   Club 2000  –  B.C.Neer

Woensdag 30 oktober vond inmiddels voor de 10e keer het sportieve treffen plaats, aan de bridgetafel wel te verstaan, tussen ” die  van  Helje en die van Naer”. Dit keer waren wij nagenoeg voltallig en ….op volle oorlogssterkte!!! op pad gegaan.  Voorzitter Gerard  Wieland memoreerde, dat we 13 jaar geleden bijna tegelijkertijd gestart zijn als bridgeclub, maar dat Helden ,wat betreft ledenaantal ons royaal voorbij gestreefd is.  24 spellen later moest de voorzitter  echter constateren, dat kwantiteit geen garantie is voor kwaliteit en dit laatste  is waar onze club  deze avond in alle lijnen in uitblonk. We weten niet of  er nog een officiële uitslag van dit treffen komt, maar het zal geen verassing zijn dat B.C. Neer  glansrijk gewonnen heeft.

In beide clubs  blijft de intentie deze uitwisseling als traditie voort te zetten en zo zullen wij in 2014 weer de gastheer zijn, aldus onze voorzitter. Na het dankwoord ,de snacks en de evaluatie ter plekke keerde ieder tevreden huiswaarts.

 

                                                                       De Technische Commissie.

 Voor de uitslag van deze uitwisseling klik hier.

 
 

Op woensdag 30 oktober 2013 is de uitwisseling met Helden  Plaats het Kerkeböske te Helden-dorp.

 

Notulen jaarvergadering 2013

 

De voorzitter heet bij de opening ongeveer 40 belangstellenden welkom. Hij staat nog even stil bij het overlijden afgelopen jaar van Mieke Alards en Kees Hilhorst.

De penningmeester deelt daarna een beknopt kasbankboek-overzicht uit en geeft de vergadering de gelegenheid vragen te stellen. Hier wordt geen gebruik van gemaakt. Luus Veelen vraagt of het goed is dat ze in de toekomst geld gaat reserveren voor de vervanging van het Bridge-It systeem. Hiermee wordt ingestemd.

De kascontrolecommissie brengt schriftelijk verslag uit en verleent de penningmeester en het bestuur decharge.

De contributie wordt gehandhaafd op 30 euro. De voorzitter geeft nogmaals aan dat gedurende de periode dat de verwarming in bedrijf is, er minimaal 5 euro aan consumpties afgerekend dient te worden en buiten deze periode 3 euro e.e.a. omdat we geen zaalhuur betalen.

Wim Smeets wordt lid van de kascontrolecommissie en controleert komend jaar samen met Martin Luijten de kas..

De vergadering gaat er mee akkoord dat in de wintercompetitie elke ronde bestaat uit 7 zittingen. Jac. Beurskens geeft wel aan dat hij het niet terecht vindt dat een paar wat na vier zittingen niet meer speelt, geen maximale score van bijv. 52,50- 50,00 en 48,50 % krijgt voor de afwezige zittingen. Natuurlijk nooit meer dan het eigen gemiddelde.

Madelon huldigt namens de technische commissie de kampioenen van afgelopen jaar. Winterkampioen en dus clubkampioen zijn Luus en Hans Veelen. De zomerkampioenen zijn Margriet en Ruud Windhorst en de slemcup is gewonnen door Rina van Heusden. Tot zijn eigen verbazing heeft Ton Hillen het vrijdagmiddagbridge gewonnen.

Daarna geeft Madelon een toelichting op het programma 2013/2014 wat iedereen digitaal of middels een kopie heeft ontvangen.

De kascontrolecommissie geeft na overleg met de penningmeester aan dat het noodzakelijk is dat onze vereniging in de toekomst is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel omdat:

- de Rabobank dit eist bij het openen of bezitten van een rekening

- dit nodig is om eventueel subsidie te verkrijgen

- als officiële vereniging ook vermelding in de Leudalgids mogelijk is

De voorzitter dankt de technische commissie voor het vele werk, Hans Veelen voor het materiaalbeheer, Jan Hesen en Ton Hillen voor de organisatie van de vrijdagmiddagbridge en Thomas en zijn personeel. Verder deelt hij mee dat Jan v.d. Meer in verband met de ziekte van Piet Manders onze website gaat beheren.

Hij wenst iedereen een zeer prettig bridgeseizoen en sluit de vergadering.   

 De technische commissie heeft inmiddels met Jac afgesproken dat ze zijn voorstel gaan toepassen na de eerste competitieronde en dan bekijken welke invloed dit heeft op het resultaat


 

TUINENBRIDGE 2013

Onder perfecte weersomstandigheden ging zaterdag 6 juli onze jaarlijkse tuinenbridge van start. Zestig deelnemers begaven zich per fiets of per auto vanaf 13.30 uur op weg naar 5 tuinen, waar 28 spellen bridge het uiterste van de hersenen vergden. Om 19.00 uur begon de traditionele afsluiting in de tuin van Dide en Gerrit Derikx met een heerlijk gevarieerd afsluitend buffet en daar hoorde natuurlijk ook een lekker drankje bij. Voorzitter Gerrit kon in zijn speech niet anders constateren dan dat het weer een fantastische dag was geweest. Er volgde een extra applaus voor degenen, die weer belangeloos hun tuin ter beschikking hadden besteld, voor Job, die zeer zorgvuldig de scores ingeklopt had en natuurlijk applaus en omhelzingen voor de prijswinnaars.

De hoofdprijs dit jaar ging naar Door Kockelkoren & Madelon Windhorst (64,48 %) , gevolgd door het gelegenheidspaar Ine Rienties &Luus Veelen (62,05%) en op de derde plaats eveneens een gelegenheidskoppel, Wim Smeets & Jeanne Julicher(59,89%).

Tenslotte gaf Gerrit aan dat het vooral niet de bedoeling was dat iedereen nu spoorslags huiswaarts ging keren en….. dat was niet tegen dovemans oren gezegd. De harde kern verliet enkele uren later de tuin waarbij vermeld dat het de een voor de ander meer moeite kostte om de pedalen weer in de juiste cadans te krijgen. Maar gezellig was het!!!!

De Technische Commissie

 

 

Kort verslag van de negende uitwisseling B.C.Neer - Club 2000        d.d. 31 okt. 2012

De start van deze uitwisseling verliep niet geheel vlekkeloos, eerst 15 minuten  oponthoud eer we het strijdtoneel konden betreden, waar echter niemand commentaar op had, omdat een ieder kon genieten van een partijtje trommelen. Vervolgens vertoonde een bridgemate kuren,maar telefonisch contact met onze man uit Helden zorgde voor de oplossing van dit probleem en om 20.30 uur waren dan eindelijk de eerste vier spellen gespeeld. Helden had 34 paren meegebracht en wij hadden een “harde ” kern  van 20 paren ( mogen er volgend jaar best  wat meer zijn). Er werd op het scherpst van de snede geboden en gespeeld en dat heeft voor onze club een positief resultaat op geleverd. 24 spellen later, na het nuttigen van enkele snacks en na de constatering, dat het alweer vooral  de gezellige sfeer was die overheerste, kon de persoonlijke  uitslag van alle deelnemers  deze avond bekend gemaakt worden.

 

Vervolgens trokken Ton Hillen en Jan Hesen zich terug om de scores op te tellen van alle Heldenaren en die van Neer ,deze  te delen door het aantal deelnemende paren van beide clubs en bij deze kunnen zij u laten weten ,dat Neer dit jaar gewonnen heeft met 50.95% en dat Helden 49.70% bij elkaar gesprokkeld heeft. De voorzitter van de laatste club heeft schriftelijk medegedeeld, dat zijn club de uitslag accepteert (na uitvoerig beraad tijdens een bestuursbijeenkomst),maar dat Club 2000 toch nog met 5-4 aan de leiding gaat en dat zij zich erg verheugen op een nieuwe “strijd”, voor de tiende keer in 2013.  Namens de organisatie mag ik alle clubleden heel hartelijk bedanken voor jullie inzet en voor het onderhouden van de gezellige en vriendschappelijke sfeer.

 

Voor de uitslag van deze uitwisseling klik hier

 

 

 


 

Notulen jaarvergadering 2012

 

De voorzitter heet bij de opening van de vergadering 46 belangstellenden welkom. Hij blikt terug op het afgelopen jaar waarin de bridgeclub de Bridgfe-IT kastjes in gebruik heeft genomen, zij het met enige opstartproblemen. Omdat er verder geen belangrijke mededelingen zijn wordt direkt overgegaan naar het financiële verslag. De penningmeester deelt een beknopt kasbankoverzicht uit aan de aanwezigen en beantwoordt vervolgens vragen uit de vergadering. Opmerkelijk is de post contributie 2011/2012. deze ontbreekt omdat de leden bereid zijn geweest de contributie enkele maande eerder te betalen zodat deze op het vorig jaar geboekt is. De voorzitter van de kascontrolecommissie Jacques Pouls vindt dat Luus Veelen lof verdient voor de financiële administratie en verzoekt de vergadering decharge te verlenen. De vergadering gaat accoord met applaus. Jaques zijn werk zit erop en Matin Luyten neemt zijn plaats in en vormt met Ruud Windhorst de kascontrolecommissie voor dit jaar. De contributie voor dit jaar blijft € 30,- . Het wintercompetitiereglement komt nu aan de orde. Er wordt besloten per competitieronde 7 zittingen te houden ipv 6, waarbij minimaal 4 scores per paar geleverd moeten worden. Hiemee wordt tegemoetgekomen aan het bezwaar dat echtparen minimaal 3 weken op vacantie kunnen zonder te degraderen. Als dit niet bevalt wordt er volgend jaar definitief eeen keuze gemaakt uit verschillend reeds  eerder toegepaste systemen. Het is nu tijd om dekampioenen te huldigen. Winterkampioen en dus clubkampioen is het paar Gerrit en Dide Derikx. Zomerkampioen het paar Door Kockelkoren en Madelon Windhorst. Het vrijdagmiddagbridge is gewonnen door Jan Hesen. De individuele slemcup is een prooi voor Lau Driesen en Jo Slaats die gelijk geëindigd zijn. De voorzitter dankt Jan Hesen en Ton Hillen voor de organisatie van het vrijdagmiddagbridge, Piet Manders voor het werk aan onze website en  Hans Veelen voor de verzorging van het bridgemateriaal. De voorzitter constateert dat Hans Renssen (slemcupadministratie) door de invoering van het Bridge-IT systeem werkloos is geworden! In de rondvraag benadrukt Carla Renssen nogmaals dat echtparen die in de A-lijn spelen in het nieuwe competitiereglement benadeeld worden. Namens de vergadering dankt Hans Renssen het bestuur en de diverse commissies voor het perfekte werk dat dit jaar wedeom is geleverd. De vergadering onderstreept dit met een dankbaar applaus. De voorzitter wenst iedereen een prettig bridgeseizoen toe en sluit, zichtbaar tevreden, de vergadering.

 

 

 

 

Hier volgt een kort verslag van onze jaarlijkse tuinenbridge en…. de uitslag.

Zaterdag 7 juli om 13.30 uur : start van de tuinenbridge 2012, die dankzij  ideale omstandigheden ( geen drup regen, een lekker zonnetje en een aangename temperatuur om te fietsen en te bridgen) als vanouds op een gezellige happening uitliep. Na  de vlaai met koffie, de ronde kaas en worst ,het heerlijke afsluitende buffet.....  en  vanzelfsprekend  heel  wat gesteun tijdens de lastige verdelingen van de 28 spellen volgde in de tuin van Dide en Gerrit de "achtste"  ronde. De voorzitter hield een kleine speech, waarin vooral de weergoden werden bedankt en natuurlijk niet te vergeten al degenen, die bij de organisatie en het onderkomen betrokken waren en vervolgens   werd   de  uitslag bekend gemaakt met als verrassende winnaars (zij hebben in voorafgaande jaren al een paar keer  "net niet" gescoord) Driek Geelen en Jac Pouls. Nogmaals proficiat beide heren ,winnaars van de Wim Rientiesbokaal,met een prachtige score van 61,48 %.

Er volgde nog een tweede speech, dit keer van Ruud Windhorst, die alle deelnemende tuineigenaren, Job W. en Luus Veelen met een bloemetje bedankte voor hun belangeloze inzet, waardoor het ook dit jaar weer gelukt is van de tuinenbridge een club-hoogtepunt te maken en daar moest op gedronken worden!!!!

 

Omdat het nog heel lang lekker buitenborrelweer bleef en niemand echt haast had om naar huis te gaan werd pas om 1.00 uur het Derikx terras gesloten, waarna de laatste gasten op hun fiets stapten, al ging dat niet bij iedereen even makkelijk.

 

 

 
 

 


 

  Een foto van de winnaars is nog niet beschikbaar

 


 

 

Viertallenwedstrijd

Op woensdag 25 april is een viertallenwedstrijd gespeeld. Dit was voor velen een welkome onderbereking van het lange competitieseizoen. Ook wil de TC deze merkwaardige vorm van een bridgewedstrijd nog eens onder de aandacht te brengen. Als u nog geinteresseerd bent in de uitslag klik dan hier

 

 

 

Nieuwjaarsdrive 2012 Bridgeclub Neer

uitslag nieuwjaarsdrive

 

 

 

 

Ter gelegenheid van het 10 jarig jubileum van onze club is een groepsfoto gemaakt van de leden.
 
 

 

 

        
1Parson James17Heide van der Rita33Windhorst Madelon49Boonen Har
2Geelen Driek18Peters Peter34Peeters Ria50Jacobs Wil
3Hillen Ton19Wollaert Peter35Veelen Lucie51Windhorst Ruud
4Smolenaars Lenie20Meer van der Truus36Sniekers-Graef Ietje52Luyten Martin
5Rienties Ine21Hesen Jan37Sniekers Jo53Delissen Louis
6Heusden van Rina22Truyen Riet38Jagt van der Els54Geelen Jan
7Claes Cecile23Haans Ans39Veer de Thera55Meer van der Jan
8Pouls Jacq24Peters Wim40Vossen Jac56Hilhorst Cees
9Caris Mia25Peters Truus41Ijff Hettie57Renssen Hans
10Deckers Nelly26Houben Mariet42Wolter Mart58Smeets Wim
11Pouls-Vaes Bep27Geelen Annie43Slaats Jo59Veelen Hans
12Renssen Carla28Wollaert Karin44Maas Dre60Driessen Lau
13Alards Mieke29Derikx Dide45Derikx Gerrit61Luijten Nelis
14Boonen Cor30Duuren van Janine46Hilhorst Els62Rikken Leo
15Wielen van der Nelly31Windhorst Margriet47Schmitz Peter  
16Manders Piet32Schmitz Henny48Mevissen Mia