Bridgeclub Neer
De gezelligste bridgeclub in de regio
 

Club & Slem kampioen

Clubkampioen
1.      Welk paar clubkampioen is in een jaar, wordt bepaald door prestaties geleverd in de wintercompetitie en de laddercompetitie. Van elke ronde van die wintercompetitie en elke ronde van de laddercompetitie wordt een eindstand opgemaakt. Op basis van die eindstanden worden punten toegekend volgens onderstaande tabel en conform het aantal paren in de A of B groep. Het paar dat in totaal de meeste punten heeft is het kampioenspaar.
         voor Puntentabel clubkamioenschap klik hierop. 


2.  alleen paren, die aan alle ladder- en winter competities hebben deelgenomen, komen in aanmerking voor het clubkampioenschap.   

 
Slemkampioen               
1.      Op basis van het totaal aantal behaalde slems van de in wintercompetitie en ladder competitie (kleine slem 1 punt, grote slem 2 punten), verminderd met het aantal niet behaalde slems (kleine slem -1 punt, grote slem -2 punten) wordt de slem kampioen berekend. Bij gelijke stand bepaald de totale behaalde score behaald bij de slems de eindstand (PC berekening).