Bridgeclub Neer
De gezelligste bridgeclub in de regio
 

Wintercompetitie bepalingen.


1. Aan het eind van elke competitie, over zeven ronden, wordt berekend welke paren promoveren en welke paren degraderen in deze competitie. Het aantal paren dat degradeert c.q. promoveert wordt bepaald door het aantal paren in een lijn.
·        Bij 11 paren of minder:   2 paren
·        Bij 12 t/m 15 paren:        3 paren
·        Bij 16 t/m 19 paren:        4 paren
2. Indien gewenst kan de Technische Commissie voor aanvang van een competitie bepalen, dat een afwijkend aantal paren zal promoveren of degraderen. Dit zal b.v. het geval zijn, indien door omstandigheden een lijn over- c.q. onderbezet is.
3. Indien er in beide lijnen een stilzittafel is spelen de betreffende paren uit de A- en de B-groep tegen elkaar in de C-lijn: de combitafel. De resultaten worden meegenomen in de stand van de zitting.
4. Bij de plaatsing van een combipaar is de indeling als volgt:
A: Spelen of speelden de partners in deze competitieronde in de zelfde lijn, dan worden ze in de betreffende lijn ingedeeld.
B: Bij spelers uit verschillende lijnen worden de A- en de B-speler ingedeeld volgens de formule: Is Som(rang speler A + rang speler B) < 1/2( aantal paren lijn A + aantal paren lijn B) dan volgt indeling in de A-lijn, anders in de B-lijn.
                   Met de rang wordt in deze formule bedoeld de rangschikking in de voorafgaande competitieronde.