Bridgeclub Neer
De gezelligste bridgeclub in de regio
 

Algemene Wedstrijdbepalingen.

1. Het behaalde aantal matchpunten van elke zitting wordt omgerekend in percentages.

2. Indien een paar verhinderd is wordt een vervangende score toegekend. Scores bij afwezigheid: 1e keer max.      52,5%, 2e keer max. 50%, 3e keer max. 47,5%, met in alle gevallen maximaal het eigen gemiddelde.

3.
Alle scores met een gelegenheidspartner worden meegeteld, indien men minder dan de helft van de zittingen      per ronde, scores met eigen partner heeft behaald. Heeft men de helft of meer scores met eigen partner, dan        worden de invaller scores niet meegeteld.

4.
Correcties t.a.v. afwezigheid, worden na de laatste zitting in de competitie eindstand (handmatig) verwerkt.

5.
Heeft men in totaliteit in minder dan de helft van de zittingen scores behaald. (eigen scores + scores met een      invaller), dan eindigt men in de betreffende ronde als (gedeelde) laatste.

6
. Invallers kunnen competitiespelers zijn uit de eigen competitie (combiparen), invallers uit de vereniging of    gasten..

7
. De indeling van de zitting indeling wordt willekeurig bepaald door de computer